cat-right

Universell utforming i bibliotekene

Er biblioteket tilgjengelig for alle? I 2004 ble det utarbeidet en sjekkliste for nedbygging av fysiske barrierer i eksisterende lokaler. Sjekklisen ble utarbeidet av ABM-utvikling og Delta-senteret i forbindelse med prosjektet Det tilgjengelige bibliotek.

Det er nå behov for å oppdatere sjekklisten i forhold til nye krav om universell utforming. I forbindelse med at Østfold fylke er pilotfylke for Universell utforming 2010-2012,  har de ti bibliotekene i Indre Østfold fått midler fra Delta-senteret til å utføre en kartlegging over hvor tilgjengelige de er. Tre brukerrepresentanter fra FFO og SAFO har deltatt. Hovedfunnene ble presentert på et frokostseminar i Fylkeshuset 5. oktober. Alle bibliotekene har forbedringspotensiale. Heldigvis koster ikke alle tiltak store penger. Mye handler om å være bevisst på å oppdage hindringer og finne gode løsninger.

Forslag til oppdatert sjekkliste >>

Kartleggingen inngår som en del av prosjektet Bibliotek som merkevare. 

Prosjektleder: Anne Berit Brandvold