cat-right

Lese for å lykkes – fagdag for skolebibliotekarer og lærere

 

 

Fagdag for skolebibliotekarer og lærere i grunnskolen og videregående skole torsdag 11. oktober 2012

kl 09:00-15:00

Kirkeparken videregående skole i Moss, Dronningens gate 22, Moss

Av programmet:
Faglige kilder på nettet.
Førsteamanuensis  i norskdidaktikk Jonas Bakken, Inst. for lærerutdanning og skoleforsking, Universitetet i Oslo
Lesing i alle fag. Bruk av lesemetodikk for å forhindre drop-out (Merete Lindahl, Frederik II vgs, Ny Giv-prosjektet)
Hvorfor er lesing så viktig? Leseevne før leselyst (Anette Kure, Høgskolen i Østfold, biblioteket)
Tilrettelagt litteratur – det finnes en bok for alle (Liv Gulbrandsen, Leser søker bok)
Presentasjon av prosjekter som har fått støtte fra Program for skolebibliotekutvikling: Ekholt skole, Kråkerøy ungdomsskole, Lunde skole, Krapfoss skole

Referat fra fagdagen kan du lese her

Detaljert program foreligger ved skolestart. Sett av 11. oktober

Påmelding innen 28. september 2012 til Østfold kulturutvikling

Kontaktperson: Anne Berit Brandvold, tlf 994 76 665, e-post: annbra9@ostfoldfk.no

Fagdagen er et samarbeid mellom Skolebibliotekarforeningen i Norge, Norsk Bibliotekforening, avd. Østfold, Utdanningsforbundet, Høgskolen i Østfold og Østfold kulturutvikling