Emnefordelingsplanen for fylkesbibliotekene, revidert 1989


Endret: 08.07.04.    Meld feil og mangler til : fyb@ostfold-f-kommune.no


0   |  1  | 2  |  3  |  4  | 5  |  6  | 7  |  8  |  9    'Hundregruppene"

Fordelt etter Dewey-nummer, med koder i Norsk samkatalog.
Understrekede lenker til direkte søk i bibliotekkatalogene.
 
Deweynummer Bestill fra: Portaler/lenker:
001.5 - 003  Nord-Trøndelag (STEINKJB) .
060  Sogn og Fjordane (FØRDEB)
070  Østfold (FRSTADB)
100  Hedmark (HAMARB)
200  Rogaland (STAVANGB)
300 - 309  Sør-Trøndelag (TRHEIMB)
310  Akershus (SKEDSMOB)
320 - 339  Sør-Trøndelag (TRHEIMB)
340  Rogaland (STAVANGB)
350  Akershus (SKEDSMOB)
360  Nordland, avd. Rana (RANAB)
370  Hedmark (HAMARB)
380  Vest-Agder (KRSANDB)
390  Sogn og Fjordane (FØRDEB)
400 - 419  Østfold (FRSTADB)
420  Vest-Agder (KRSANDB)
430 - 437 Troms (TROMSØB)
439 - 439.4  Rogaland (STAVANGB)
439.5 - 439.6  Møre og Romsdal (ÅLESUNDB) 
439.7 Oppland (GJØVIKB)
439.81 Aust-Agder (ARENDALB)
439.82 Troms (TROMSØB)
439.9  Deichman (DEICHM)
440  Buskerud (DRAMMENB)
450  Sør-Trøndelag (TRHEIMB)
460  Deichman (DEICHM)
470 - 489  Sør-Trøndelag (TRHEIMB)
490 (ikke 494) Deichman (DEICHM)
494 Finnmark, avd. Vadsø (VADSØB)
494.55  Samisk spesialbibliotek (KARASJOK)
500 - 549  Nord-Trøndelag (STEINKJB) 
560 - 579 (ikke 572) Oppland (GJØVIKB)
572  Østfold (FRSTADB)
580  Telemark (TELMARKB)
590  Oppland (GJØVIKB)
600 - 609  Hordaland (BOB) 
610  Sogn og Fjordane (FØRDEB)
620  Nordland, avd. Narvik (NARVIKB)
630 (ikke 639)  Telemark (TELMARKB)
639  Møre og Romsdal (ÅLESUNDB) 
640  Telemark (TELMARKB)
650  Vest-Agder (KRSANDB)
660 - 668  Møre og Romsdal (ÅLESUNDB) 
669  Nordland, avd. Rana (RANAB) 
670  Finnmark, avd. Hammerfest (HAMFESTB)
680  Vestfold (TØNSB) 
690  Hedmark (HAMARB)
700 - 709  Rogaland (STAVANGB)
710 - 729  Buskerud (DRAMMENB)
730 - 743  Rogaland (STAVANGB)
745 - 749  Vestfold (TØNSB) 
750 - 769  Rogaland (STAVANGB)
770  Nordland, avd. Narvik (NARVIKB)
780  Hordaland (BOB) 
790 (ikke 792 og 799)  Nordland, avd. Narvik (NARVIKB)
792  Hordaland (BOB) 
799  Møre og Romsdal (ÅLESUNDB) 
800 - 829  Vest-Agder (KRSANDB)
830 - 837  Troms (TROMSØB)
839 - 839.4 Rogaland (STAVANGB)
839.5 - 839.6 Møre og Romsdal (ÅLESUNDB) 
839.7 Oppland (GJØVIKB)
839.7 (finlands-svensk) Finnmark, avd. Vadsø (VADSØB)
839.81 Aust-Agder (ARENDALB) 
839.82 Hordaland (BOB) 
839.9 Deichman (DEICHM)
840  Buskerud (DRAMMENB)
850  Sør-Trøndelag (TRHEIMB)
860  Deichman (DEICHM)
870 - 889 Sør-Trøndelag (TRHEIMB)
890 (ikke 894) Deichman (DEICHM)
894 Finnmark, avd. Vadsø (VADSØB)
894.55 Samisk spesialbibliotek (KARASJOK)
900 - 914 Vestfold (TØNSB) 
914.85 - 914.895 Troms (TROMSØB)
914.897  Finnmark, avd. Vadsø (VADSØB)
914.91 Troms (TROMSØB)
915 - 916  Finnmark, avd. Vadsø (VADSØB)
917 - 918  Akershus (SKEDSMOB)
919 - 919.7 Sogn og Fjordane (FØRDEB)
919.8 - 919.9 Troms (TROMSØB)
920 -939 Østfold (FRSTADB) Arkeologi-portaler
940  Vestfold (TØNSB) 
948.5 - 948.95 Troms (TROMSØB)
948.97  Finnmark, avd. Vadsø (VADSØB) 
949.1  Troms (TROMSØB)
950 - 969  Aust-Agder (ARENDALB) 
970 - 989  Akershus (SKEDSMOB) 
990 - 997 Sogn og Fjordane (FØRDEB)
998 - 999 Troms (TROMSØB)

 
 
 
 
 
 
 
 Arkeologi-portaler:
Nordisk arkeologi: Arkeoland (norsk) | NordArk (svensk) | ArchNet (Arizona State University) |