Kulturminner i Østfold 

Aremark 

   

Tømmerrenne ved Fjeld bru  

Tømmerrenner og dammer ved Fjeld ble første gang bygd rundt 1900 og er en del av Trollnesvassdraget. I 1952-53 ble det bygd ny renne med ny konstruksjon som fungerte mindre godt. I 1958 ble det fløtet tømmer her for siste gang. I dag er det bare fundamenter igjen etter tømmerrenna, mens dammene er intakte. 

Trollnesvassdraget er ett av flere sidevassdrag til Haldenvassdraget,og det strekker seg fra Korstjern, Koven og Nøstholtjern via Nøstholelva over Trollnestjern gjennom Fjeldbekken til Stenselva i hovedvassdraget. 

Ønsket er å få gjenoppført tømmerrennene som de verdifulle kulturminnene de er for skogsbygdene. 

Anlegget ligger på grensa mellom Aremark og Halden ved riksvei 21. 

- Inger Lise Gløboden -

Foto: Tom M. Braastad, Østfold fylkes billedarkiv 
© Copyright 1997 Østfold fylkes billedarkiv. 
For bestilling av fotografier, klikk her: Østfold fylkes billedarkiv 

(Tilbake)