Kulturminner i Østfold 

Askim 

   

Kykkelsrud kraftstasjon 

Kykkelsrud kraftstasjon er det eldste av Askims tre kraftverk. Anleggsperioden varte fra 1900 til 1903, og sysselsatte på det meste 1500 mann. Kraftverket ble valgt til Askims kulturminne fordi bygget symboliserte Askims overgang fra jordbrukskommune til industrikommune. Det er dessuten bygget i et område der Askims første industrivirksomheter var plassert: nikkelgruvene i Romsåsen og Askims Træsliberi. 

Veien til Kykkelsrud tar av vestover fra E-18 midtveis mellom Fossum bru og Askim sentrum, og leder rett til kraftstasjonen som eies av Hafslund ASA. Den eldste delen av anlegget ses best når man krysser dammen og ser tilbake fra Spydebergsiden. Bygningen er tegnet av tyske arkitekter. 

- Olav Zakariassen -
Vil du se mer? - arkivets gamlefotografier fra samme sted. 


Foto: Tom M. Braastad, Østfold fylkes billedarkiv 
© Copyright 1997 Østfold fylkes billedarkiv. 
For bestilling av fotografier, klikk her: Østfoldfylkes billedarkiv 

(Tilbake)