Kulturminner i Østfold 

Eidsberg 

   

Høytorp fort 

Høytorp fort på Mysen ble bygget i perioden 1912-1918 som hovedfort i Fossumstrøkets befestninger som igjen inngikk i den såkalte Glommalinjen. Fortet ble bygget for forsvar mot øst og sør. Bakgrunnen for byggingen av Høytorp var Karlstadforliket i 1905 og arbeidet i den såkalte befestningskommisjonen av 1907. 

Fortet består av:

  • et indre anlegg som er sprengt inn i fjellet med grav på tre sider,beregnet for å huse 700 mann. Her var tårnkanonbatteriet med 4 store kanoner. Avanserte kommunikasjonssystemer. 
  • vestre høyde som er et lite fort i seg selv 
  • Haubitsbatteriet 
  • nordre infanteriverk 
Festningsområdet er på over 400 mål. Militært anlegg frem til 1994. Forsvarssjefen ved utbruddet av 2. verdenskrig, general Otto Ruge, hadde etter krigen æresbolig på området i over 20 år. 

Kommunen har siden 1994 arbeidet aktivt for å få frem og tilbakeføre festningsverket som et krigs- og kulturhistorisk fyrtårn av stor betydning. Riksantikvaren vil innta Høytorp som nasjonalt kulturminne på linje med vår større festninger som bl.a Fredriksten og Akershus. Egen lokal venneforening arbeider aktivt i samarbeid med kommunen. Statens konkrete engasjement for videre ivaretakelse avventes med positiv forventning. 

- Frank Bjøringsøy -
Vil du se mer? - arkivets gamle fotografier fra samme sted. 


Foto: Tom M. Braastad, Østfold fylkes billedarkiv 
© Copyright 1997 Østfold fylkes billedarkiv. 
For bestilling av fotografier, klikk her: Østfoldfylkes billedarkiv 

(Tilbake)