Kulturminner i Østfold 

Fotoutstilling 

Østfold fylkes billedarkiv presenterer fotoutstillinga "Kulturminnene som kommunene i Østfold valgte"  

Da Østfolds kommuner hadde valgt sine kulturminner dro fotograf Tom M. Braastad ved Østfold fylkes billedarkiv ut i felten for å fotografere kulturminnene slik de så ut sommeren 1997. I hver kommune møtte en lokalkjent kontaktperson opp for å vise kulturminnet. 

Kulturminnestafetten 

Hvert kulturminne fra ialt 18 kommuner er presentert i en fotoutstilling med fra to til seks fotografier, tilsammen over 70 fotografier. Grunnen til dette er den store variasjonen i type kulturminner, alt fra en båt til store anlegg med mange bygninger. Det har derfor ikke vært lett å velge ut hvilke fotografier som skulle presentere det enkelte kulturminnet. 

Utstillinga er hovedsaklig finansiert ved midler stilt til disposisjon av Riksantikvaren for Østfold fylkeskommune, til fordeling på tiltak i anledning Kulturminneåret i 1997. 

I samarbeid med Østfold fylkesbibliotek, Kristin Havstad, er deler av denne utstillinga presentert på internett. Tekstene om kulturminnene er skrevet av kommunene selv. Utstillinga blir supplert med historiske fotografier fra de samme kulturminnene som Østfold fylkes billedarkiv har i sin samling. 

Utstillinga åpnet 17. september 1997, Tollboden i Moss, og varte til medio oktober 1997. Utstillingen er nå permanentplassert på Fylkeshuset, Sarpsborg i 2. etasje. 

For flere opplysninger, ta kontakt med 
Østfold fylkes billedarkiv
E-post: kargri@ostfold-f.kommune.no  
 

Sist endret 05.12.06


(Tilbake)