Kulturminner i Østfold 

Fredrikstad 

  
  

Stiftelsen Fredrikstad fartøyvernsenter 

Prosjekt museumsverft på Isegran, Kråkerøy i Fredrikstad.På øya Isegrans nordlige ende mot Vesterelvens løp, er det rester etter en gammel opptrekksslipp som ble revet i 19?? Denne ligger i et område av øya som er lite opparbeidet og tilgjengelig for publikum. Fredrikstad Museum er nærmeste nabo med snekkerverksted, gamle båter og nybygd magasin. Planen går ut på å gjenoppbygge slippen på restene av fundamentene til den gamle. Man ønsker å bygge et anlegg som skal kunne ta båter på opp til 80 fot og med vekt opp til 150 tonn. 

Slippen skal være en ressurs for det restaurerings- og vedlikeholdsarbeid som drives i tilknytning til senteret. Samtidig skal den også leies ut til medlemmer av stiftelsen og andre som ønsker vedlikehold eller inspeksjonsarbeide av sine fartøyer. 
Videre består planene av :

  • bygging av kaianlegg for museumshavn 
  • bygging av aktivitetssenter 
  • bygging av båthus på land 
  • planering og beplanting 
Ved å utvikle denne delen av øya Isegran i Glommas munning til et levende kultursenter i tilknytning til - og i samarbeid med Fredrikstad Museum, får man en enestående mulighet til å formidle kunnskap om distriktets historie. Øyas geografi, beliggenhet og historie gjør den også helt unik i kulturell sammenheng. Det har tidligere vært både orlogsverft og båtbyggeri forkonkurranseseilere på øya. Hvorfor ikke verdsette øyas tilknytning til distriktets maritime historie og la det bli etablert et senter som kan ta vare på og føre videre noen av disse tradisjonene? 
- Knut Sørensen -

Foto: Tom M. Braastad, Østfold fylkes billedarkiv 
© Copyright 1997 Østfold fylkes billedarkiv. Videreformidling forbudt.
For bestilling av fotografier, klikk her: Østfoldfylkes billedarkiv 

(Tilbake)