Kulturminner i Østfold 

Halden 

  

Slepebåten M/S Tista 

Bygget på Fredrikstad Mekaniske verksted i 1892 på bestilling fra Saugbrugsforeningen. "Nr. 24" er en klinkbygget slepebåt i stål med isbryterbaug. Var opprinnelig dampbåt med skorstein som kunne legges ned. I 1953 ble kjelen byttet ut med en Rapp glødehodemotor. I dag er det installert en nyere dieselmaskin. 

Hovedoppgaven var å slepe tømmer, prammer og lektere fra skipskaia i Halden og opp elva "Tista" til Saugbrugsforeningen. Saugbrugsforeningen eide båten i to perioder: 1892-1939 og fra 1974-1980. Robby Olsen i Halden eide henne fra 1939-1974. I 1980 ble båten solgt utenbysfor første gang. I 1996 ble båten kjøpt tilbake og skal settes i stand som en del av et ungdomsprosjekt. M/S Tista ligger idag ved lekterbrygga, Halden havn. 

- Karsten Lindell -

Foto: Tom M. Braastad, Østfold fylkes billedarkiv 
© Copyright 1997 Østfold fylkes billedarkiv. 
For bestilling av fotografier, klikk her: Østfoldfylkes billedarkiv 

(Tilbake)