Kulturminner i Østfold 

Hobøl 

   

Nordahlen sag og trevarefabrikk 

Nordahlen sag og trevarefabrikk er et godt bevart industriminne fra forrige århundre ved Hobølelva nord for Tomter. Oppgangssaga er fra 1883 og ble drevet av vannhjul med vann fra en trerenne som ble erstattet av jernrør i 1915. I 1899 ble det satt inn to turbiner som også leverte strøm til Vegger gård, butikkene, postkontoret og Tomter jernbanestasjon. 

Petter Olsen Nordahlen var den første eier, før dreier Kristian Karlsen kjøpte eiendommen, og drev sag og dreieverksted fra 1910 til 1960. Svigersønnen, Øyvind Dyrdal, overtok driften fram til saga og dreieverkstedet ble stengt i 1972. Bord- og stolbein, emner til sparkstøtting, spadeskaft, syltepresser og currongspill var noe av det som ble laget på dreieverkstedet. 

Hobøl kommune kjøpte saga og dreieverkstedet i 1973. Verktøy, maskiner og inventar står som om døren til saga ble lukket i går. Saga ligger ved Hobølelva langs riksvei 120 nord for Tomter. Langs Hobølelva var det mange dammer med sager, flishøvler, skifabrikk og møller. Øvre delen av elva var det tettesteindustriområdet i Norge. 

- Utdrag fra hans Kristian Jensens tekst ved Kari Middelthon -

Foto: Tom M. Braastad, Østfold fylkes billedarkiv 
© Copyright 1997 Østfold fylkes billedarkiv. 
For bestilling av fotografier, klikk her: Østfold fylkes billedarkiv 

(Tilbake)