Kulturminner i Østfold 

Marker 

  

Kjerraten på vestre Otteid 

Kjerraten var en del av Otteidkanalen som forbandt Stora Lee og de store svenske grensevassdragene med Haldenvassdraget. Otteidkanalen ble bygd av Engebret Soot i åra 1824-27 og var den første nivåkanalen i Norge. Soot bygde renne fra kanalen og nedi Øymarksjøen, mens kjerraten ble bygd etter hans tid. 

Kjerraten var opprinnelig dampdrevet og var nærmest et transportbånd fra kanalen til moseapparatet i sjøen. Der ble tømmeret sortert og lagt i moser som ble trukket av dampbåt til Tistedalen. I dag ser man rester etter kanalen og muren ved Øymarksjøen, mens kjerraten trenger restaurering.

- Grete Brustad Nilsen -
Vil du se mer? - arkivets gamle fotografier fra samme sted. 


Foto: Tom M. Braastad, Østfold fylkes billedarkiv 
© Copyright 1997 Østfold fylkes billedarkiv. 
For bestilling av fotografier, klikk her: Østfold fylkes billedarkiv 

(Tilbake)