Kulturminner i Østfold 

Rakkestad 

  

Fossnes fargeri 

Det første fargeriet på Fossnes ble satt opp i 1764 av kanselliråd og sorenskriver Hieronimus Bassøe. Hans tanke var at alt det hans folk på gården måtte trenge, skulle de tilvirke selv, så også ulike tøyer. Derfor fikk han bygget et fargeri og en stampe. Anlegget fikk drivkraft fra et vannhjul ved elven. Det antas at fargeriet er det eneste gjenværende av de gamle fargeriene i Østfold. 

Fargerivirksomheten har trolig foregått i to epoker, først på 1700-tallet og siden i en kortere periode fra midten av 1800-tallet, men da trolig i den bygning som er valgt til kulturminne i Rakkestad. Den ble bygd på 1840-tallet. 

Fargeriet på Fossnes er i privat eie, men Rakkestad Historielag ønsker å restaurere den slik at den kan framstå som et teknisk kulturminne hvor funksjon og beliggenhet tydelig kan vise hvordan man innrettet seg i en preindustriell tid. 

- Eva Bjørnstad -
Vil du se mer? - arkivets gamle fotografier fra samme sted. 


Foto: Tom M. Braastad, Østfold fylkes billedarkiv 
© Copyright 1997 Østfold fylkes billedarkiv. 
For bestilling av fotografier, klikk her: Østfold fylkes billedarkiv 

(Tilbake)