Kulturminner i Østfold 

Rømskog 

   

Nordre Flaten 

Nordre Flaten er en forlatt gård hvor det ennå står igjen et ca. 250-300 år gammelt våningshus. De eldste delene av bygningen (av grovt tømmer) skriver seg muligens fra 1600-årene.Det har vært ombygninger, sist i 1925 da en sval på østfasaden ble revet og et dekorativt rekkverk satt opp. Huset ligger fritt og vakkert til med utsikt mot riksgrensa nær Trosterud skolemuseum. 

De siste som bodde i "Nordstua" fast, var søskenparet Gudbrando g Gunhild Flaten - fram til 1944. Huset er privateid. Det er ganske forfalt, men fortsatt fullt mulig å restaurere. Kommunestyret i Rømskog har vedtatt at Nordre Flaten skal søkes tatt vare på. 

- Tormod Kleiven -
Vil du se mer? - arkivets gamle fotografier fra samme sted. 


Foto: Tom M. Braastad, Østfold fylkes billedarkiv 
© Copyright 1997 Østfold fylkes billedarkiv. 
For bestilling av fotografier, klikk her: Østfoldfylkes billedarkiv 

(Tilbake)