Kulturminner i Østfold 

Rygge 

   

Værne kloster 

Værne kloster har en strategisk beliggenhet ved fjorden og har tradisjoner som administrasjonssted opp gjennom tidene. Det har vært senter for lokale småkonger. 

Kong Sverre Sigurdsson overdro rundt 1190 Værne kloster til Johanitterordenen. De anla et hospital eller pleiehjem for gamle hirdmenn. Klostertiden varte til 1532. Da reformasjonen ble innført i 1536, ble klosteret igjen krongods. Godset med tilliggende gårder ble forpaktet fram til 1675, da ble det privatisert. Deretter kom det i familiens Sibberns eie fra 1730.Sibbern-perioden varte fram til 1906. 

Den eldste delen av hovedbygningen skriver seg fra ca. 1660 og er bygget på murer fra klostertiden. Av klosterkirken er det bare ruiner igjen. De ligger i haven sørøst for hovedbygningen. Der finner man også en bautastein med Johanitterordenens våpenskjold og årstallene1190 og 1532, samt en liten, hvit statue av "Den ensomme nonne", (se bildene). 

Værne kloster og Sibbernfamilien var viktige både i Ryggeog i landet forøvrig. Valentin Sibbern var blant annet Eidsvoll-mann i 1814. Valentins sønner Georg og Carl gjorde begge karriere innen statsadministrasjonen. Georg ble diplomat og mangeårig norsk statsminister i Stockholm. 1840 fikk Carl Sibbern og broren Matthias dele Værnekloster mellom seg. Carl bygde opp gården Carlberg. Han var en foregangsmann for omleggingen av jordbruket i Rygge. Han arbeidet også aktivt for at det skulle bygges en jernbane fra hovedstaden, gjennom Rygge til Sverige. 

Inggardt Sundt fra Bergen kjøpte godset i 1906. Han innførte nye driftsmåter og satte i gang landbruksbaserte industriprosjekter. Han fikk bygget et nytt fjøs i 1912 med 130 kuer, startet eget meieri og melkekondenserings fabrikk. Værne Kloster melkefabrikker trengte emballasje, resultatet ble De Forenede Blikemballasjefabrikker i Moss. I Årefjorden ble det anlagt en brygge med lagerhus hvor melkeprodukter ble lagret for eksport og hvor kull ble importert. Sundt satset også på grønnsaker, og fikk bygd store drivhus som ble varmet opp med damp fra en gammel lokomotivkjele. 

Inggard Sundts sønn Ragnvald drev godset fra 1943 til 1983. Han konsentrerte seg om selve gårdsdriften og satset blant annet på planteskolevirksomhet. Dagens eier Lars Sundt-Jensen har satset på korn, kontraktsdyrking av poteter og på kjøttkveg 

Kjør sørover fra Moss på riksvei 119 mot Larkollen,ta så av mot Fuglevik/Værne kloster. 

- Jan Erik Rånes -
 

Vil du se mer? - arkivets gamle fotografier fra samme sted. 


Foto: Tom M. Braastad, Østfold fylkes billedarkiv 
© Copyright 1997 Østfold fylkes billedarkiv. 
For bestilling av fotografier, klikk her: Østfold fylkes billedarkiv 

(Tilbake)