Kulturminner i Østfold 

Sarpsborg 

  

Bjørnstadskipet 

Bjørnstadskipet er en meget kjent helleristning og er enestående i sitt slag. Den består av en stor og to mindre skipsristninger. Blant helleristningenes motivverden fra bronsealderen (ca. 1000 årf. Kr.) er bilder av skip en fremtredende figurtype i flere varianter. Bjørnstadskipet er på sin loddrette bergvegg monumental. Den store ristningen er ca. 4 x 1.5 meter, trolig Nord-Europas størsteskipsristning. De to små figurene er ca. en m lange. 

Bjørnstadskipet ligger ved Haugeveien, fylkesvei 583 gjennom Skjeberg, ca. 3.5 km fra Hafslund kapell. Avkjøring til parkeringsplass er skiltet. Ca. 500 m gangsti fram til stedet, en nord-østvendt bergvegg. 

- Gunnar Falck -
Vil du se mer? - arkivets gamle fotografier fra samme sted. 


Foto: Tom M. Braastad, Østfold fylkes billedarkiv 
© Copyright 1997 Østfold fylkes billedarkiv. 
For bestilling av fotografier, klikk her: Østfoldfylkes billedarkiv 

(Tilbake)