Kulturminner i Østfold 

Skiptvet 

  
  

Nes lensemuseum 

Nes lensemuseum eies av Skiptvet kommune, og ble åpnet i 1993. Museet er fortsatt i en oppbyggingsperiode. Beliggenhet: riksvei 115 mot Skiptvet, inn på fylkesvei mot Sundes, deretter skiltet til Nes lensemuseum. 

På vei ned til museet passerer man bestyrerboligen Solnes, som nå er i privat eie som bolighus. Selve museet ligger flott til ved den brede og stilleflytende delen av Glomma. Bygningsmassen ved museet består av spisebrakke, snekkerverksted med smie, kraftstasjon og sag. De som arbeidet her hadde ansvaret for vedlikeholdet av lensa. Det ble reparert og laget redskaper, og ikke minst saget tømmer tilvedlikehold av kilometervis med lenseganger. Fram til 1916, da Vamma kraftverk kom i bruk, forsynte kraftstasjonen hele lensa med strøm. Ute på elva flyter mosemaskinen med tilhørende spisebrakke, maskinhus, tellebu og wirehus. I wirehuset (brøkkerhuset) står en modell av lensa slik den så ut på midten av 1930-tallet. 

Nes lense var sorteringslense, og en stor og viktig arbeidsplass for hele distriktet. Det arbeidet opp til 400 mann her i sesongen. De som bodde lengst unna var ukependlere. 

- Ida Edfeldt -
Vil du se mer? - arkivets gamle fotografier fra samme sted. 


Foto: Tom M. Braastad, Østfold fylkes billedarkiv 
© Copyright 1997 Østfold fylkes billedarkiv. 
For bestilling av fotografier, klikk her: Østfold fylkes billedarkiv 

(Tilbake)