Kulturminner i Østfold 

Spydeberg 

  

Hylligrava 

Hylligrava er et enestående ca. 4000 år gammelt fortidsminne. Selve gravkista er bygget av svært flate og store steinheller stilt  på kant. Over hele kista har det vært bygget et tak av en kjempestor og flere mindre heller som ble dekket av en liten og lav haug med jord. 

Hylligrava hører til den siste fasen av steinalderen som kalles den neolitisk tid (ca. 2400 - 1800 f. Kr.). Typisk for perioden er flintdolker, flintsigder, enkle steinøkser med skafthull og fint tilhogne pilespisser og spydspisser av flint. I Spydeberg er det fra denne perioden forløpigkjent fire dolker, en sigd og 16 skafthulløkser hvorav en fra Hyllibråten. 

Funnene fra denne perioden viser at jordbruket var en grunnleggende næringsvei selv om fangst fremdeles var svært viktig. Folk var blitt bofaste, og folketallet var økende. Funnene viser tilsterke forbindelser til omverdenen, og sjøveien var langt viktigere enn landeveien. 

Den store hellekista på Hylli er verdens nordligste utløper av en gravskikk som var påvirket av megalittkulturen. Den tids avanserte jordbrukskultur i ynge steinalder hadde lignende miljøer i Spania, på de britiske øyer og i Frankrike. 

Hylligrava i Spydeberg utgjør et ytterpunkt av en atlantisk kultursammenheng. 

Hylligrava ligger ca. 2 km nord-vest fra Spydeberg jernbanestasjon og ca. 100 m bak gården Hyllibråten. 

- Erik Moengen -

Foto: Tom M. Braastad, Østfold fylkes billedarkiv 
© Copyright 1997 Østfold fylkes billedarkiv. 
For bestilling av fotografier, klikk her: Østfoldfylkes billedarkiv 

(Tilbake)