Kulturminner i Østfold 

Trøgstad 

    
 

Trøgstad fort 

Oberst Hans Georg Jacob Stang ble som forsvarsminister den drivende kraft for å bygge de fremskutte grensefestninger mot Sverige. Disse ble demolert etter Karlstad forliket i 1905. En 15 km nøytral sone ble etablert på begge sider av grensen. I 1907 gikk han inn for gjenreising av det norske grenseforsvar, kalt Glommalinjen. Dette omfattet i førsterekke Greåker fort og Ravneberget fort og senere Trøgstad fort og Høytorp fort, samt Fossumavsnittets befestninger. 

Trøgstad fort ble påbegynt i 1912 og var ferdig i 1917.Det er et sterkt fjellfort med nedsprengte magasiner, forlegninger og kanoner i dreibare pansertårn. Sammen med Høytorp fort og befestningene ved Fossum veibru og Langnes jernbanebru i Askim, skulle fortet sikre tilgangen til Kristiania mot angrep fra øst. 

Fortene og øvrige befestninger var bemannet og delvis i beredskap i april 1940. Stikk i strid med de opprinnelige forutsetninger kom angrepet vestfra over Fossum, der det ble trefninger og tap av tyske liv. Trøgstad fort ble derfor oppgitt uten kamp. 

Etter frigjøringen i 1945 etterlot tyskerne seg mye krigsmateriell. Fra Amerika kom store mengder såkalt A-pakt materiell og ammunisjon. Fjellanleggene ble klargjort for å lagre dette utstyret. I tillegg ble det bygget provisoriske bølgeblikkskur spredt rundt i området til lagringsformål. 

På 1950-tallet etablerte Nike Bataljon seg med et batteri på Trøgstad fort, og utskytingsseksjonen ble plassert på Havnås i en tidligere AT-leir (arbeidstjeneste). Nike's kontrollområde ble på Trøgstad fort med radarutstyr og kontrolltropp. I 1995 nedla Forsvaret all virksomhet ved Trøgstad fort. Vegetasjonen i området er spesiell, blant annet fordi den har fått en skånsom behandling til nå. Beliggenhet gir vid utsikt i Østfold-sammenheng og området er ideelt til tur- og friluftsbruk. 

Trøgstad fort ligger sør-øst for Skjønhaugsentrum. Følg skilt til Trøgstadhallen, men fortsett rett frem. Fortet ligger i enden av veien, ca. 8-900 m fra riksveien. 

- Bente Vold Klausen -
Vil du se mer? - arkivets gamle fotografier fra samme sted. 


Foto: Tom M. Braastad, Østfold fylkes billedarkiv 
© Copyright 1997 Østfold fylkes billedarkiv. Videreformidlingforbudt.
For bestilling av fotografier, klikk her: Østfold fylkes billedarkiv 

(Tilbake)