Kulturminner i Østfold 

Våler 

  

Bergerås bygdeborg 

Bergerås er en av seks bygdeborger i Våler fra folkevandringstiden,400-570 e. Kr. Bygdeborgen er forholdsvis stor i omfang, har godt bevarte rester etter steinmurer og stupbratte fjellsider. Det relativt store arealet og steder hvor det vanligvis er vann, gjør at borgen har kunnet beskytte ganske mange mennesker og kunne tåle lang beleiring. Navnet Bergerås skal være gammelt og bety stedet der en kunne "berge seg" fra fienden. 

Våler kommune har i samarbeid med Østfold fylkeskommune laget en vedlikeholdsplan for bygdeborgen, der frivillige organisasjoner i samarbeid med kommunen skal ha ansvar for vedlikehold og gjøre borgen mer tilgjengelig gjennom skilting, opparbeidelse av stier og rydde vegetasjon i området. 

Bygdeborgen ligger lett tilgjengelig nær riksvei 115 ved Sperrebotn Handel. 

- Einar Pedersen -

Foto: Tom M. Braastad, Østfold fylkes billedarkiv 
© Copyright 1997 Østfold fylkes billedarkiv. 
For bestilling av fotografier, klikk her: Østfold fylkes billedarkiv 

(Tilbake)