cat-right

Kurs 2014

26. august 2014 – Kurs i bokbad og utstillingsteknikk

Levi Henriksen er forfatteren som skal bokbades, men ingen behøver være redde for å få den oppgaven der og da. Den gjør nemlig en av kurslederne.Boka vi konsentrerer oss om blir: «Dagen skal komme med blå vind».
Dette kurset har vært arrangert av fylkesbiblioteket i Akershus og er utviklet der.
Kurslederne jobber selv i bibliotek, det er Elisabeth Kjensli Johansen og Elisabeth Stabell, begge Nes bibliotek.

 

 

Her er noe av kursinnholdet:

  • Bibliotekarer som «bokbadere» v/Elisabeth Kjensli Johansen
  • Gruppearbeid. Det jobbes med bøker av den forfatteren som senere skal bokbades.
  • Spørsmålene fra gruppearbeidet vil Elisabeth K. J. benytte i intervjuet med forfatteren.
  • Elisabeth Stabell viser hvordan man lager enkle, billige og virkningsfulle utstillinger som gjenspeiler boka
  • Levi Henriksen i samtale med Elisabeth Kjensli Johansen
  • Deltakernes egne spørsmål til forfatter Levi Henriksen og intervjuer

Om kurslederne:

Elisabeth Kjensli Johansen, ansatt i Nes bibliotek, fant i 2005 ut at jammen skulle ikke hun også prøve seg på å intervjue en forfatter. Hun hadde ingen erfaring, utenom en haug med klassebesøk, men hoppet i det. Opplevelsen og tilbakemeldingene, både fra forfatteren og publikum, var så gode at hun prøvde seg igjen. Og igjen. Etter et tjuetalls forfattermøter har hun nå opparbeidet seg solid erfaring, som hun gjerne deler med kollegaer!

Elisabeth Stabell, ansatt i Nes bibliotekbibliotek i seks år. Hun har bakgrunn i reklamebransjen som dekoratør, og som «butikkdame» i Libris, dette har gitt henne grunnlag for å tenke salg i biblioteket. Vi skal jo ikke tjene penger, men vi vil ha fornøyde lånere og svært gjerne fornøyde forfattere som forteller sine kollegaer om DEN flotte opplevelsen de hadde i biblioteket! Å ha et bevisst forhold til hvordan vi presenterer våre forfattere, er avgjørende for opplevelsen til både forfatter, intervjuer og besøkende! Elisabeth vil gi dere noen gode knep som er enkle og kan fikses på forholdsvis kort tid, og en begrunnelse på hvorfor Nes bibliotek legger så mye vekt på nettopp en god visuell presentasjon, ved et forfatterbesøk.

Tid:                             Tirsdag 26. august fra ca. kl. 09.00 – kl. 15.00.

Sted:                          Quality hotel Sarpsborg. Ligger like ved E-6. Gratis parkering.

Pris:                            Kr 520, – inkl. lunsj

Bindende påmelding:   Snarest, senest innen 16. august

Påmelding.

_____________________________________________________________________________________
5. september 2014 Inspirasjonsdag for bibliotekansatte

 I forbindelse med litteraturfestivalen “Ord i grenseland”  4.-6. september 2014 inviterer  Bibliotekutvikling Østfold til inspirasjonsdag for alle ansatte i folkebibliotekene denne dagen.
Vi samarbeider med komiteen for litteraturfestivalen når det gjelder forfattere, lokaler, matservering etc.
Foreløpig program ser slik ut:

09:00 -9:30    e-bøker til folk i farta. Elin W. Hansen orienterer om den forestående lanseringskampanjen om e-bøker i Østfold.
09:30-12:00  Derfor er det smart å være i dialog med publikum. Samtale om litteratur på sosiale medier ved Nina Nordbø, NRK.
12:00-13:00  LUNSJ
13:00-13:45  Kommunikasjon og språk for de aller minste. Hvordan kan bibliotekene være noe for aldersgruppen 0-3 år? Om babysang og bibliotekenes muligheter til å få en ny gruppe brukere. Ved Lisa Bonar.
13:45-14:00  Pause m/Kaffe
14:00-14:45  Edvard Hoem: Om Grunnloven, Demokratiet og folkebibliotekene
           – 15:00  Vel hjem – eller fortsatt deltakelse på litteraturfestivalen

Bindende påmelding innen 26. august.
Kontaktperson: Anne Berit Brandvold
Sted: Kommandantgården, Gamlebyen ,Fredrikstad
Pris: kr. 250,-

_____________________________________________________________________________________

17. september Bibliotekledermøte

Sted: Litteraturhuset, Fredrikstad

Deler av programmet er felles med Kreativ Arena for videregående skoler i Østfold.

Program:

08:30     Registrering m/ kaffe
09:00     Bibliotekutvikling Østfold har eget program i møterom Thygesen, 2. etg.
Tema: Strategier for framtidens bibliotek basert på scenariefortellingene
10:45     Felles program med Kreativ Arena: Konsert med Veronica Akselsen
11:30     Lunsj på «nye» Fabel
12:30     Inspirasjonsseminar/forfatterbesøk:  Amal Aden
13:15     Bibliotekutvikling har eget program i møterom Thygesen, 2. etg.
Tema: Produksjoner fra ØKU som passer for bibliotekene.
14:00     Kaffepause
14:15     Felles program med Kreativ Arena: Dansegruppen Askeladden
15:00     Takk for nå

Bindenede påmelding innen 3. september.

_____________________________________________________________________________________

23. september –  Lyrikk, takk!

Den skjønneste litteraturen? Hvordan kan bibliotekene styrke lyrikkformidlingen?

Vi inviterer til kursdag med lyrikk som tema. Dagen byr på både forelesninger og opplesing. De poetene som kommer til Østfold er Torgeir Rebolledo Pedersen og Ingrid Storholmen.

Program: 09:30:10:00 Registrering, kaffe og te
10:00:10:05 Velkommen
10:05:10:10 Lyrikkopplesing
10.10:10:40 Foredrag om den norske samtidslyrikken v/ Ann Kavli
10:40: 11:10 Om kulturfondbøkene – Innledning v/ Wenche Fosslien, Norsk kulturråd
10.40:11:10 Spørsmål og svar
11.30: Lunsj
12.00: 12:45 Folkebibliotekenes samfunnsansvar og formidlingsoppgaver med eksempler på vellykkede tiltak v/Hilde Ljødal, Nasjonalbiblioteket.
13.00: 13:45 Fremføring av lyrikk
Ca 13.45: Slutt

Kursdagen utgjør et samarbeid mellom Norsk kulturråd og Nasjonalbiblioteket, og er en del av en landsomfattende turné. Tilsvarende kursdager har vært holdt mange steder rundt i Norge og fått gode tilbakemeldinger.

Tid: 23. september 2014 kl 09:30-14:00 Sted: Litteraturhuset, Fredrikstad – Møterom Thygesen Pris: kr 350   Bindende påmelding. innen 5. september

Kontaktperson: Mona Ekelund

____________________________________________________________________________________

o5.11.14 Ibby-kurs 2014

Bibliotekutvikling Østfold arrangerer i samarbeid med IBBY–Norge og Litteraturuka i Sarpsborg et kurs som presenterer høstens ferskeste barne- og ungdomsbøker!

Kursinnhold er som før grundige orienteringsforedrag om årets bøker, både skjønn- og faglitteratur. Foredragene er relevante for alle bibliotekarer og for lærere for 1. – 10. klasse, foredraget om ungdomsbøker også for videregående skole. Det er mulig å delta deler av dagen til nedsatt pris.

Kontaktperson: Mona Ekelund, tel 91 80 79 47

Sted:        Aktivitetshuset EPA, St.Mariegt 81-87, Sarpsborg

Tid:          Onsdag 5. november 2013 : kl 10.30 – ca 15.30 (forbehold om dato)

Mer informasjon kommer

____________________________________________________________________________________

18 – 19.11.2014. Mission [im]possible[?]! Bibliotekenes omdømme, merkevare og markedsføring

Stor konferanse i Tønsberg 18. og 19. november er under planlegging. Konferansen retter seg mot medarbeidere og ledere i folke- og fylkesbibliotekene.

Konferansen vil også markere avslutningen på evalueringsprosjektet Merkevare Vestfoldbibliotekene, et prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket. http://merkevarevestfoldbibliotekene.wordpress.com/
Arrangører: Fylkesbibliotekene i Østfold, Vestfold, Aust- og Vest-Agder
Sted:        Quality Hotel Klubben, Tønsberg

Mer informasjon kommer.

 

__________________________________________________________________________________

Høsten 2014:

Publikumsutvikling og litterære arrangementer i bibliotekene (dato ikke bestemt)
Målsetting:
Kurset skal gi tips og ideer til publikumsutvikling i bibliotek og praktisk tilrettelegging av ulike arrangementer i biblioteket.
Målgruppe: Bibliotekansatte, spesielt de som jobber strategisk og praktisk med formidlingsarrangementer
Sted: ikke bestemt
Pris: ikke bestemt
Innhold: Kurset tar opp temaer som publikumsutvikling, gjenkjøp av publikum og markedsføringskanaler. Kurset tar videre opp hva som er spesielt for litterære arrangementer og belyser også hvordan det er mulig å tilrettelegge biblioteket som en naturlig arena for gode og jevnlige tilstelninger. Kurset setter også fokus på hvordan biblioteket kan samarbeide med andre aktører for å lykkes med formidlingsarrangementer.

  • Babysang (under planlegging)
  • Samlingsutvikling: Vi inviterer bibliotekene til å komme med forespørsel om lokale kursdager, der praktiske øvelser i samlingsutvikling er en del av kurspakken.

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________

Avholdte kurs: 2014 |20132012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007