linje.gif (2240 bytes)
INGRI LØNNEBOTN
er født i Bergen i 1946, er utdannet journalist, og inntil hun debuterte i 1988 praktiserte hun journalistyrket.
Hun debuterte med diktsamlingen ”Jordstyrt”, og skrev senere ytterligere to diktsamlinger, ”Tid er” (1990) og
”Slipp oss ikke” (1996).
Men det er som romanforfatter hun har gjort seg bemerket, om enn i en altfor snever lesekrets – i den forstand at vi mener hun fortjener langt flere lesere enn vi har mistanke om at hun har. Bøkene kretser mye om sterke barndomsminner, uforløste forhold mellom mor og datter, gjerne satt sammen med fragmenter fra historier som tilsynelatende ikke har noe med handlingen å gjøre, men som når det kommer til stykket kompletterer fortellingen.
Vi har valgt de følgende tre romanene som en introduksjon til Ingri Lønnebotns spennende forfatterskap:
”KNEKK MEG LITT KJÆRLIGHET” (Eide, 1989)
var hennes første roman. Det er fortellingen om to jenters oppvekst og vennskap i Bergen  på 50-og 60-tallet. Her beskriver hun et forhold mellom to bestevenninner som utsettes for store påkjenninger.
Den ene av jentene, Mai, blir utsatt for incest, og den andre venninnen – jeg-personen i boken – aner hva som skjer og prøver å støtte venninnen.
En sterk roman om en ung kvinne som blir ødelagt av vonde barndomsopplevelser, og en troverdig beskrivelse av den psykologiske reaksjon på mishandling av barn.
Les mer om boken i ”Norges litteraturhistorie”, bd. 8.
”HATETS TIDSFRIST” (Gyldendal, 1991)

Også i denne romanen er det vonde barndomsopplevelser som er bakgrunnen for fortellingen om Synnøve.
Hun vokser opp uten en far – en far som er ute av bildet fordi han var en sviker mot sitt land under 2. verdenskrig. Dette er en realistisk fortelling om hvordan omgivelsene lar et barn lide for noe det er helt uskyldig i.  Samtidig lar forfatteren fortellingen skiftevis gli over i et mystisk plan, hvor Synnøve opplever et nært forhold til helgene Ursula og St. Sunniva, og kan rømme fra et vondt og brutalt liv til en tilstand hvor det rene uberørte eksisterer.
En gripende roman om en vond barneskjebne, og hvor forholdet mellom mor og datter er preget av alt det som det aldri blir snakket høyt om.
 

”BORT FRA DINE ØYNE” (Cappelen, 1999)
Også i denne boken forteller Ingri Lønnebotn flere historier på en gang: 
Hovedpersonen sitter ved sin mors dødsleie og gjennomgår dette forholdet. Hun har aldri fått tilfredsstillende svar på sine spørsmål om morens familiebakgrunn. Men etter at hun gjennom  en avisnotis får vite at mormoren ble funnet som hittebarn på smedens trapp i den lille engelske byen Oldham, drar hun til  England på jakt etter sin historiske identitet.
Dette resulterer i en spennende reise inn i fortidens England, til en liten småby i forrige århundre,hvor spinneriindustrien var livsgrunnlaget for en stor del av befolkningen, ikke minst var det en arbeidsplass for kvinner.
I denne fortellingen , som foregår på flere tidsplan, spinner Lønnebotn også inn Yoko Ono og John Lennons kjærlighetshistorie. Etter hvert som fragmentene faller på plass, stemmer også dette med helheten i boken.
Boken er oppdelt i korte avsnitt, innledet med sitater fra verdenslitteraturen, og en god del fra John Lennon. Lønnebotn har stor disiplin over sitt stoff, og hun bruker sine journalistiske evner til enkle fremstillinger.