Meldingsblad

for Østfold fylkesbibliotek
og
Norsk bibliotekforening avd. Østfold

Postadresse: Postuttak, 1602 Fredrikstad

E-post: ostfold@of.fylkesbibl.no

Østavind ligger på internett:
URL: http://www.of.fylkesbibl.no/ostavind/

ISSN 0807-9013

NR 1 - MARS 1997 Innlegg sendes Fylkesbiblioteket innen 1.3. - 1.6. - 1.9 - 1.12

Innhold:
 • Fin pris til Moss bibliotek
 • Apropos 'Boken kommer' og datatilsynet...
 • Nordisk barne- og ungdomslitteraturkonferanse
 • Kurstilbud
 • Informasjonssjef - Fylkeskultursjef
 • Apropos gratisprinsippet
 • Referat fra årsmøtet i Bibliotekarforbundet, avd Østfold
 • ...En lallende kapitalistlakei.....
 • Melding til fylkesbibliotekene
 • Statstilskudd til folkebibliotek for internett-tilknytning

  De etterhvert så berømte 5 millionene på statsbudsjettet får ikke uventet, ben å gå på. I Østfold har alle 18 kommunene søkt om midler fra denne potten. Den totale utgift som kommunene har ført opp, er kr 803 263 og det søkes om ialt kr 582 574. Østfold fylkesbibliotek har funnet å kunne godkjenne kr 694 500 som beregningsgrunnlag. Dette beregnings- grunnlaget ville maksimalt utløse kr 507 000 i statstilskudd, dvs i gjennomsnitt kr 28 000 pr kommune. Hvis 300 av landets kommuner søker, betyr det et tilskuddsbehov på 8,4 millioner - eller omlag det dobbelte av hva som står til rådighet.

  Dersom Østfold blir tildelt et rammetilskudd på 250 000 kr, vil det dekke søknadssummen fra 8-9 av bibliotekene. En prioritering av søkerne med forslag til fordeling av rammetilskuddet blir behandlet i Miljø-, kultur- og nærings- utvalget/komiteen i Fylkeskommunen den 23. april.

  Svein E. Nilsen
  Fylkesbiblioteksjef i Østfold

  DØD OVER MEDIA!

  Sarpsborg bibliotek

  Statistikk for virksomheten i Sarpsborg bibliotek 1996 viser at:

  Konklusjon og oppsummering for året 1996 er:

  Ingard Gjerløw Hansen

  Biblioteksjef i Sarpsborg kommune

  Det flerspråklige bibliotek

  Avdeling for innvandrerlitteratur på Deichmanske bibliotek i Oslo har skiftet navn til DET FLERSPRÅKLIGE BIBLIOTEK. Det betyr at vi har justert oss i forhold til dagens reelle situasjon og språkbruk. Vårt nye navn avspeiler at bibliotekets målgruppe omfatter langt flere enn bare innvandrere og flyktninger. Vi har dermed "åpnet" biblioteket for alle de nordmenn som allerede bruker oss, enten for å lese sitt morsmål, eller for å studere et av de språkene vi har litteratur på.

  Det flerspråklige bibliotek kjøper inn bøker på 37 språk og har medarbeidere fra 25 land. Vår viktigste funksjon er å forsyne landets fylkes- og folkebibliotek inkludert Deichmanske bibliotek med litteratur. Den interessert låner må derfor henvende seg til sitt lokale folkebibliotek for å låne bøker fra oss - ikke direkte til oss. Det flerspråklige bibliotek opplever en stadig økende etterspørsel etter sine tjenester.

  Bøker på arabisk, kinesisk, urdu, vietnamesisk, amharisk, spansk ... Du kan få dem hos oss!

  Hvor får jeg tak i bøker på tigrinja? Finnes det tidsskrifter fra Sri Lanka? Hvordan bygge opp en grunnstamme på somalisk?

  Spør på Det flerspråklige bibliotek!

  tlf. 22 03 29 15/05, faks 22 20 72 14
  e-post: innfjern@deich.folkebibl.no
  http://nyhuus.deich.folkebibl.no/deichman/dfb.html

  Kirsten Leht Nielsen

  Avdelingsleder ved Deichmanske bibliotek, Det flerspråklige bibliotek

  Død over media !

  Professor Finn-Erik Vinje har endelig kommet oss til unnsetning. Vi som har problem med om det skal hete massemedia eller -medier, -mediene, -mediaene, -medium. Media med endelsen a er riktig noen ganger, men er det i bestemt form flertall eller var det i ubestemt? For å få slutt på tøvet, gjør Vinje kort prosess og foreslår at fra mandag 3.mars 1997 er det forbudt å si og skrive mediA. Heretter skal det være:
  et medium, det mediet, flere medier, alle mediene.

  Hele Vinjes kronikk i Dagbladet finner du enkelt på internett: http://www.dagbladet.no/kronikker/970303-kro-1.html

  Svein E. Nilsen

  Fylkesbiblioteksjef i Østfold

  Fin pris til Moss bibliotek

  Et vakkert grafisk blad av Dag Rødsand vil smykke veggen ved skranken til Moss bibliotek. Det er prisen biblioteket har fått for å ha et tilbud til alle, også til de funksjonshemmede.

  - Takk for at dere har besøkstjeneste for eldre og syke, lydbøker for blinde, bøker med stor skrift for svaksynte, og spesialbøker med lydbånd til for psykisk utviklingshemmede, sa lederen i Rådet for funksjonshemmede i Moss, Mona Larsen. I går ankom det meste av styret i rådet for å overrekke prisen til Moss bibliotek.

  Biblioteksjef Guttorm Fremstad var både glad og bekymret:

  - Klarer biblioteket å følge opp den forpliktelsen prisen gir? undret han, men lovet å gjøre så godt han kan.

  - Vi har iallfall registrert at "Boken kommer"-tilbudet har mange takknemlige brukere. Mange av dem har flere handikap, og mange bor på institusjoner, og har mye glede av bøkene.

  - De første årene hadde vi bare alminnelige bøker med liten skrift, også til funksjonshemmede. Nå har vi fått bedre utvalg, supplerte Ingrid Fogth.

  - Den nye datateknikken har gitt funksjonshemmede mange nye muligheter. Både fordi vårt arbeid på biblioteket blir enklere, men også fordi medietilbudet blir større, påpekte Fremstad.

  Moss Avis, 25.2.97 v/ Elisabeth Vogt

  Apropos 'Boken kommer' og datatilsynet...

  Både Tønsberg bibliotek og Porsgrunn bibliotek har mottatt avslag på sine søknader til Datatilsynet om konsesjon for personregister i forbindelse med Boken kommer-modulen i Bibliofil. Etter det vi forstår, er regelverket blitt strengere. Begge kommer til å anke avgjørelsen

  Se også intervju med Bærums biblioteksjef Sissel Nilsen i Aftenposten 15. mars 1997. (Denne lenken til Aftenpostens artikkel finnes bare i elektronisk utgave av Østavind).

  Nordisk barne- og ungdomslitteraturkonferanse

  Den nordiske barne- og ungdomslitteraturkonferansen i Stavanger regnes av mange for å være det viktigste som skjer i Norge når det gjelder oppdatering av kunnskaper om barne- og ungdomslitteratur for formidlere i bibliotek, skole og andre steder. Konferansen er nå blitt en fast institusjon, og holdes hvert annet år. Dette var den tredje. Jeg var på den første i 1993, og fikk masse nyttig input. Derfor var mine forventninger til årets konferanse høye.

  450 deltakere var påmeldt. Her var "alle" som teller av barnelitterære størrelser, f.eks kjendiser som Jostein Gaarder. Her var enda flere som ikke er kjendiser, men som forhåpentlig teller mye likevel, særlig når det gjelder formidling av litteraturen. Bibliotekarer, lærere, forlagsfolk og mer og mindre kjente forfattere kan nevnes. Mitt inntrykk er at alle hadde utbytte av konferansen, og tiltaket får mye ros.

  Arrangør er Rogaland fylkesbibliotek. Minst en person er sysselsatt hele året med å forberede konferansen. I perioder er det flere. I tillegg har fylkesbiblioteket oppnådd en del velvilje hos kommunale topper i Stavanger som synes det er viktig og gunstig at byen kan markere seg som kulturby.

  Det er ikke lett å få med seg alle tråder av det programnettverket som arrangørene har vevet sammen. For det første er dagene lange. Programmene begynner kl. 9.00 og varer til 17. - 18.-tiden. Hele tiden går det tre parallelle programmer, og man er derfor nødt til å velge og vrake. Ofte er det mulig å følge et tema gjennom en halv dag eller mer, og via flere forelesere/innslag.

  Av tema som ble behandlet på en såvidt grundig måte, kan i år nevnes modernismen i dagens barnelitteratur, tegneserier, faglitteratur for barn, barn og moderne informasjonsteknologi, barns leseferdigheter, den moderne billedboka, dagens ungdomslitteratur. Foreleserne har jevnt over et høyt nivå. Som eksempel kan billedbokeksperten med doktorgrad, Ulla Rhedin, nevnes.

  Mitt inntrykk er at dette arrangementet nå er etablert som en fast begivenhet. Flere bibliotek har fått øynene opp for verdien av å delta på dette. Jeg møtte derfor flere barnebibliotekarer i år enn forrige gang jeg var av gårde. For eksempel hadde bybibliotek som Sandefjord, Larvik og Tønsberg nå sendt to representanter hver. Neste barne- og ungdomslitteraturkonferanse finner sted om to år. Kanskje vil flere bibliotek i Østfold da ha økonomi til å sende noen? I år var det kun to representanter fra Østfold, undertegnede + en til. Investeringen vil, etter min mening, være verdt kostnadene.

  Konferansen gir informasjon om:

  Alt dette vil være av stor nytte for de som som skal formidle barne- og ungdomslitteratur til barn og voksne, elever og lærere, foreldre, barnehager og andre. Barnebibliotekarer føler seg ofte litt ensomme på post, og mange går lei etter noen år. Det er viktig å legge til rette for fornyelse og inspirasjon for denne gruppen av bibliotekansatte. De utgjør nøkkelpersoner når det gjelder utadrettet virksomhet og formidling. Stadig påfyll er viktig for alle litteraturformidlere. Kunnskapene våre blir fort gamle.

  Mona Ekelund
  Distriktsbibliotekar, Østfold fylkesbibliotek

  Kurstilbud

  Vi minner om Østfold fylkesbiblioteks kurstilbud utover våren. Når dette leses, er de såkalte Deichmankursene i gang (17. og 18. mars). Skoleavdelingen ved Deichman orienterer om de nyeste skjønn- og faglitterære bøkene for barn og unge i grunnskolen. Presentasjonen er spesielt vinklet mot barneavdelinger i bibliotek og skolebibliotek.

  Samme uke presenterer Mona Ekelund de nyeste billedbøkene (fra 1996) for førskolebarn og småskolebarn. Hun orienterer også om tendensene i 90-årenes barnelitteratur. Her er målgruppa ansatte i barnehager, skolefritidsordninger, 6-årsgrupper og småskoleklasser. Kurset holdes i Askim 19. mars og i Fredrikstad 20. mars.

  Internett for bibliotekarer 8. og 9. april (nb. samme program begge dager) er en gjennomgang av søkemaskiner, biblotekrelevante steder på nettet, praktiske øvelser, orientering om relevant litteratur og nettsteder m.m. Kurset holdes i Østfold fylkeskommunes IT-senter. Kursholder: Niels Damgaard, Biblioteksentralen. Det er fortsatt plass, og interesserte kan ta kontakt med Kristin Havstad snarest mulig. Kursavgift: 900 kr. pr. dag.

  Jakten på svaret er et to dagers kurs som holdes 21. og 22. april i Østfold fylkesbiblioteks møtelokale. Kursholder er Tord Høivik, JBI. Kurset vil ta for seg referanseintervjuet og brukersamtaler. Invitasjon går ut i disse dager. Påmeldingsfrist: 10 april

  Høstens kurs kommer vi tilbake til i neste nummer av Østavind. Vi nevner bare kort at vi har gjort en ny avtale med Birgitte Hilding om flere eventyrkurs - denne gangen også med påbygningskurs. Dessuten vil Mona Ekelund gi et innføringskurs i barnelitteratur for assistenter i skole, barnehage, skolefritidsordninger og bibliotek.

  Anne Berit Brandvold
  Distriktsbibliotekar, Østfold fylkesbibliotek

  Informasjonssjef - Fylkeskultursjef

  Informasjonssjef Terje Flesjø har meddelt at han kommer tilbake etter permisjon den 1. april 1997. Han trer da inn i stillingen som informasjonssjef med ansvar for den nyopprettede Seksjon for informasjons og sekretariatstjenester. Seksjonen omfatter informasjon, sekretariat for fylkesordfører/fylkesrådmann og hele administrasjonsavdelingen, arkiv, sentralbord og trykkeri. Han treffes på telefon 69 11 70 00 eller 69 11 74 10.

  Kst. informasjonssjef Odd Raeng gjeninntrer i stillingen som fylkeskultursjef fra 10. mars 1997 og vil være å finne i Nærings- og kulturavdelingen. Han treffes på telefon 69 11 70 00 eller 69 11 72 96.

  Odd Raeng
  Fylkeskultursjef

  Apropos gratisprinsippet

  TOMMY: "Hvis tilværelsen ble styrt skikkelig, ville vi få pengene tilbake hvis vi ikke ble fullstendig fornøyde!"
  TIGERN: "Men tilværelsen er jo gratis!"
  TOMMY: "Der har du også noe! De burde kreve inn en grunnavgift slik at bermen holdt seg unna!"

  Referat fra årsmøtet i Bibliotekarforbundet, avd Østfold

  11.3.97 i Østfold fylkesbiblioteks møtelokale

  8 av 34 medlemmer var tilstede på tema- og årsmøtet.

  Temamøte:
  Kari Ringstad, hovedtillitsvalgt for AF i Fredrikstad, oppsummerte fjorårets lønnsoppgjør og fortalte om det nye stillingsregulativet.

  Lønnsoppgjøret oppsummeres slik:

  1. Generelt kronetillegg for alle (6000,-) fra 1/5-96
  2. Justeringsoppgjør fra 1/8-96 (det nye stillingsregulativet)
  3. Lokale forhandlinger
  Det nye stillingsregulativet i stikkordsform:

  Årsmøte '97
  Eileen Fredriksen ønsket alle velkommen til årsmøtet. Siri Kolle ble valgt til møteleder og Anne-Lise Evensen til referent.

  Årsmøte, budsjett og arbeidsprogram ble godkjent uten kommentarer. Regnskap 96 hadde en liten feil ved renter, det skal være 8,37 og ikke 0,98

  Landsmøte 1997:
  Vi gjennomgikk kort saker som skal taes opp på landsmøtet.

  Valg:
  Følgende styre ble valgt:
  Leder: Kristin Havstad, Østfold fylkesbibliotek (2 år)
  Styremedlem: Liv Eldal, Onsøy bibliotek (ikke på valg)
  Anne-Lise Evensen, Skjeberg bibliotek
  Varamedlem: Jorunn Høy, Våler bibliotek (2 år)
  Turid Johansen, Fredrikstad bibliotek (2 år)
  Valgkomite: Gunnar Berg, Rakkestad bibliote (ikke på valg)
  Anne Berit Brandvold (2 år)
  Anne Marie Skukkestad, Halden bibliotek (2 år)
  Revisor: Toril Buli, Rygge bibliotek (2 år)

  Delegater til landsmøte 18/4-97:
  Følgende personer ble valgt: Anne-Lise Evensen, Kristin Havstad, Jorunn Høy. Vara: Liv Eldal.

  Liv Eldal takket Eileen Fredriksen for flott innsats som leder og ønsket Kristin Havstad velkommen som ny.

  Vi oppfordrer flere bibliotekarer til å melde seg inn i BF, avd. Østfold!

  Anne-Lise Evensen, referent

  ...En lallende kapitalistlakei.....

  Man skal være glad for å få tilbakemeldinger fra tilhørerne - aller helst i plenum, men noen ganger kan det være greit å få kommentarene skriftlig, etterpå. I et foredrag jeg holdt nylig om IT-utfordringer på kulturområdet, ville jeg illustrere det faktum at kultursektoren er treg når det gjelder å ta i bruk internett. Jeg sammenlignet med at nordmenn stort sett er skeptiske til alt nytt i starten og viste til motstanden i sin tid mot fargefjernsyn, glassfiberski og jaktstart. Antakelig kom jeg til å se på gal *) kulturperson akkurat da for etterpå fikk jeg en lapp med følgende klare mening:

  "Din sprudlende begeistring skyldes at du er blitt en lallende kapitalistlakei som mottar provisjon av IT-salget. FY!! Forøvrig innebærer ikke kritisk holdning bare motstand mot farvefjernsyn, plastski og jaktstart, men like fullt skøyting på ski (motbakker) og V-hopping. Hold orden i bokhyllene ! BM. Forarget på vegne av flere. "

  *) gal i betydningen: feil. (Red.anm.)

  Svein E. Nilsen
  Fylkesbiblioteksjef i Østfold

  Melding til fylkesbibliotekene

  Dette nummeret av Østavind er det siste dere vil motta via posten. Vi antar at alle har internett og er medlem av postlista folkebib-nett@bibtils.no.

  Heretter vil vi informere om nytt nummer av Østavind i denne kanalen.

  GOD PÅSKE!