cat-right

Bibliotekutvikling Østfold

Bibliotekutvikling Østfold er en del av Østfold kulturutvikling.

Bibliotekutvikling ivaretar fylkeskommunens regionale bibliotekoppgaver, som i hovedsak består av samordning og utviklingstiltak, kompetanseutvikling samt bibliotekfaglig rådgivning og veiledning.   Virksomheten er hjemlet i Lov om folkebibliotek, samt de til enhver tid gjeldende fylkesplaner, regionalplan kultur og andre planer som involverer kulturområdet, samt økonomiplaner og årsbudsjetter. Målet er at innbyggerne skal få best mulig bibliotektjenester.

Bibliotekutvikling Østfold arrangerer en rekke kurs og møter i hovedsak for bibliotekpersonalet og er aktive innen formidling av litteratur og leseglede.

Bibliotekutvikling Østfold bruker i stor grad prosjektarbeid som arbeidsform.

Noe av den utadrettede virksomheten presenteres i nettportalen Kulturnett Østfold som har kulturinteresserte som målgruppe. Visit Oslofjord retter seg i hovedsak mot turister, og E-diktet er en gratis abonnementstjeneste på dikt.

Direkte til
Ansatte
English