cat-right

Østfold-bibliotekene

B for bibliotek

B for bibliotek

 

Alle offentlige bibliotek i Østfold har inngått et samarbeid. Dette innebærer blant annet at fylkets innbyggere kan benytte seg av samlingene til samtlige bibliotek i fylket, uavhengig av kommunegrenser og bosted.

18 folkebibliotek, 5 høgskolebibliotek, 11 bibliotek i videregående skoler og 1 medisinsk bibliotek i Østfold ønsker å framstå som ett biblioteknettverk med felles verdier, holdninger og retningslinjer.

Østfold-bibliotekene holder en høy faglig standard og ønsker å utnytte felles ressurser. Østfold-bibliotekene har også et gjensidig lånesamarbeid. Det vil si at alle innbyggerne i Østfold har tilgang på bibliotekenes samlede materiale, uansett hvilket bibliotek de besøker. Lånt materiale kan leveres i det bibliotek du selv ønsker. Dette er for å gjøre det enklere for våre innbyggere i Østfold.
Man kan få et nasjonalt lånekort,  som gir tilgang til å låne hos alle bibliotekene i Norge.

Det beste i livet er gratis – bruk biblioteket!

Oversikt over bibliotekene i Østfold>>