Internett-adresse: http://www.of.fylkesbibl.no/ostfyb/avis/innhold.html

Samkatalog

over
aviser utgitt i Østfold

på 35mm positiv mikrofilm

AVISENE ANSKAFFES OG OPPBEVARES I FØLGENDE BIBLIOTEKER:
ASKIM, EIDSBERG, FREDRIKSTAD, HALDEN, MOSS, RAKKESTAD, SARPSBORG, TRØGSTAD.

  • Bestilling skjer direkte til det bibliotek som har avisen/e.
  • Avisene er til utlån til alle andre biblioteker.
  • Bibliotekene fastsetter selv utlånstiden.

BIBLIOTEKENE SENDER OPPLYSNINGER OM TILVEKST OG ENDRINGER TIL FYLKESBIBLIOTEKET SOM AJOURFØRER KATALOGEN.

Østfold fylkesbibliotek

1987, 1994, 1995

AVISENE I ALFABETISK REKKEFØLGE EIERBIBLIOTEK
ASKIMS AVIS ASKIM, TRØGSTAD
ASKIM PRESSEN ASKIM
BREVDUEN MOSS
BUDSTIKKEN RAKKESTAD
DEMOKRATEN FREDRIKSTAD
EKSTRA.BLADET MOSS
FOLDEN FREDRIKSTAD
FOLKETS RØST ASKIM, EIDSBERG
FREDRIKSHALDS BUDSTIKKE HALDEN
FREDRIKHALDS TILSKUER HALDEN
FREDRIKHALDSPOSTEN HALDEN
FREDRIKSTEN HALDEN
FREDRIKSSTAD BLAD FREDRIKSTAD
FREDRIKSSTAD BLAD OG FOLDEN FREDRIKSTAD
FREDRIKSSTAD DAGBLAD FREDRIKSTAD
FREDRIKSSTAD-POSTEN FREDRIKSTAD
FREDRIKSSTAD-PRESSEN FREDRIKSTAD
FREDRIKSSTAD TIDENDE FREDRIKSTAD
FREDRIKSSTAD TILSKUER FREDRIKSTAD
Fredrikstadavisa Demokraten - se Demokraten
GLOMMEN SARPSBORG
HALDEN HALDEN
HALDEN ARBEIDERBLAD HALDEN
HALDEN-PRESSEN HALDEN
IDD OG MARKER HALDEN
INDRE SMAALENENES AVIS EIDSBERG , TRØGSTAD
INDRE ØSTFOLD TRØGSTAD
LOKALEN ASKIM
LOKALPOSTEN RAKKESTAD
MOSS ARBEIDERBLAD MOSS
MOSS AVIS MOSS
MOSS DAGBLAD MOSS
MOSS SOCIALDEMOKRAT MOSS
MOSS TILSKUER MOSS
NORDMANDEN FREDRIKSTAD
DEN NYE TID ASKIM , SARPSBORG
PRØVEN SARPSBORG
RAKKESTAD AVIS RAKKESTAD
REFORM HALDEN
SARPEN SARPSBORG
SARPSBORG ARBEIDERBLAD SARPSBORG
SARPSBORG DAGBLAD SARPSBORG
SARPSBORG-PRESSEN SARPSBORG
SMAALENENE FREDRIKSTAD
SMAALENENES AMTTIDENDE HALDEN
SMAALENENES SOCIAL-DEMOKRAT FREDRIKSTAD
SMAALENSGAUKEN FREDRIKSTAD
SMAALENINGEN ASKIM , TRØGSTAD
SØNDRE ØSTFOLD HALDEN
UGEBLAD FOR FR.SSTAD OG OMEGN FREDRIKSTAD
UGEBLAD FOR FR.SSTAD, SARPSBORG BORG OG OMEGN FREDRIKSTAD
ØSTFOLD ARBEIDERBLAD I og II SARPSBORG
ØSTFOLD BYGDEBLAD RAKKESTAD
ØSTFOLD DAGBLAD FREDRIKSTAD
ØSTFOLD-POSTEN ASKIM , EIDSBERG
ØSTFOLD TIDENDE TRØGSTAD
ØSTLANDET TRØGSTAD
ØSTLANDSK TIDENDE FREDRIKSTAD
ØVRE SMAALENENE ASKIM