Det tilgjengelige bibliotek - logo
Hjem | Om prosjektet | Fysisk tilgjengelighet | Tilgjengelig IKT | Tilrettelagte arbeidsplasser
 

Tilrettelagte arbeidsplasser:


Bakgrunn

Ansettelse

Arbeidssted;
fysisk tilgjengelighet


Arbeidsoppgaver

Funksjonsvurdering

Opplæringspakke

Hjelpemidler

Du er herAnnen tilrettelegging

Økonomiske virkemidler

Lover og forskrifter

Samarbeidspartnere

Arbeidsgivererfaringer

Strek - margdeler

Annen tilrettelegging

I tillegg til tilrettelegging av de fysiske omgivelsene, hjelpemidler og opplæring, har det vært aktuelt å vurdere følgende:

 • Sikkerhetsrutiner; varsling og evakuering ved brann
   
 • Informasjonsformidling; på hvilken måte og i hvilket format skal informasjon på arbeidsplassen formidles?
   
 • Organisering av arbeidet (rutiner, endring av oppgaver, jobbrotasjon, fleksibel arbeidstid, jobbe hjemmefra, stillingsprosent)
   
 • Service og assistanse: hva er det behov for og på hvilken måte skal det gjøres/organiseres?

For å gjøre en helhetlig tilrettelegging, kan det også være nødvendig å vurdere tiltak utenfor selve arbeidsplassen:

 • Assistanse hjemme
   
 • Transport til/fra arbeidsplassen