Det tilgjengelige bibliotek - logo
Hjem | Om prosjektet | Fysisk tilgjengelighet | Tilgjengelig IKT | Tilrettelagte arbeidsplasser
 

Tilrettelagte arbeidsplasser:


Bakgrunn

Du er her Ansettelse

Arbeidssted;
fysisk tilgjengelighet

Arbeidsoppgaver

Funksjonsvurdering

Opplæringspakke

Hjelpemidler

Annen tilrettelegging

Økonomiske virkemidler

Lover og forskrifter

Samarbeidspartnere

Arbeidsgivererfaringer

Strek - margdeler

Ansettelse


Rekruttering

For å følge opp regjeringens intensjoner om økt yrkesaktivitet blant funksjonshemmede, var en vesentlig del av prosjektet knyttet til etablering av en ny type stilling som funksjonskonsulent og arbeidsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne.

Det viktigste var å finne personer som var kompetente i forhold til de oppgavene som skulle utføres. Det ble utlyst to stillinger ved bibliotekene i hhv. Sarpsborg, Tønsberg og Nøtterøy og ved Deichmanske, Torshov filial. Utfordringen var å finne reelle søkere til de utlyste stillingene. Derfor ble det lagt mye arbeid i å finne gode rekrutteringsarenaer. I tillegg til Norsk Lysningsblad, ble det tatt kontakt med Aetat lokalt i prosjektbyene, interesseorganisasjonene, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Norges Handikapforbund (NHF), Norges Blindeforbund (NBF), Synshemmede Akademikeres forening (SAF) via nett, tidsskrift og lydavis. I tillegg ble stillingene formidlet gjennom ulike faglige nettverk.


Ansettelse

Ordinære ansettelsesintervju ble gjennomført, og man kom frem til seks godt kvalifiserte søkere som ble tilbudt hver sin stilling. I utgangspunktet var det bare personer med ulike synshemninger som ble tilsatt. Etter ett år ønsket to av konsulentene å endre sin tilknytning til prosjektet. De fortsatte i hvert sitt 20% engasjement. To nye konsulenter ble tilsatt: én med nedsatt bevegelsesevne som bruker rullestol og én med redusert funksjonsevne pga kronisk sykdom.

Strek - margdeler


Dokumenter:


Word-dokumentSe eksempel på stillingsannonse (word)