Det tilgjengelige bibliotek - logo
Hjem | Om prosjektet | Fysisk tilgjengelighet | Tilgjengelig IKT | Tilrettelagte arbeidsplasser
 


Tilrettelagte arbeidsplasser:


Bakgrunn

Ansettelse

Arbeidssted;
fysisk tilgjengelighet


Du er herArbeidsoppgaver

Funksjonsvurdering

Opplæring

Hjelpemidler

Annen tilrettelegging

Økonomiske virkemidler

Lover og forskrifter

Samarbeidspartnere

Arbeidsgivererfaringer

Strek - margdeler


Arbeidsoppgaver

Ut i fra prosjektets målsetting om å gjøre biblioteket og bibliotektjenestene tilgjengelige for alle, ble konsulentenes arbeidsoppgaver definert som følger:

• Betjene publikum ved publikumsstasjonen

o Veilede i bruk av utstyret
o Gi opplæring til nye brukere
o Hjelpe brukerne å finne ønsket informasjon/program/kunnskap (i samarbeid med bibliotekarene)

• Ivareta utstyret ved publikumsstasjonen

o Være i kontakt med leverandør
o Samarbeide med IT-ansvarlig i biblioteket

• Føre logg

o Registrere antall besøkende
o Registrere behov hos publikum

• Markedsføre de nye tjenestene til lokale brukerorganisasjoner, skoler/spesialpedagogiske miljø osv. i samarbeid med biblioteket i henhold til egen markedsføringsplan.

 

Strek - margdeler

Bilde av funkjsonskonsulent som peker på skjermen
Veiledning på publikumsstasjonen

Bilde av leseTV
LeseTV på publikumsstasjonen gjør at mange kan lese bøker og aviser med liten skrift

Bilde av person i arbeid
Publikumsstasjon med teleslynge, syntetisk tale og øretelefoner