Det tilgjengelige bibliotek - logo
Hjem | Om prosjektet | Fysisk tilgjengelighet | Tilgjengelig IKT | Tilrettelagte arbeidsplasser
 


Bakgrunn

Ansettelse

Arbeidssted;
fysisk tilgjengelighet

Arbeidsoppgaver

Funksjonsvurdering

Opplæringspakke

Hjelpemidler

Annen tilrettelegging

Økonomiske virkemidler

Lover og forskrifter

Samarbeidspartnere

Arbeidsgivererfaringer

Tilrettelagte arbeidsplasser

- funksjonskonsulent i bibliotek

I prosjektet "Det tilgjengelige bibliotek" ble det gjort forsøk med nye stillinger og tilrettelegging av arbeidsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne i bibliotek.
Stillinger for konsulenter med spesialkompetanse på bruk av PC med spesialutstyr og -programvare vil være aktuell for flere folkebibliotek. Det er også klare paralleller til NAV-kontor, kommunale servicekontor og jobbsentre som andre aktuelle arbeidsplasser.

På disse nettsidene vil vi vise hvordan prosjektet har gått fram for å tilrettelegge arbeidsplasser for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Vi håper at de erfaringene vi har gjort, vil være positive og ha overføringsverdi til andre ansettelser og tilretteleggingsprosesser.

 

Funksjonskonsulent i rullestol foran arbeidsplass med nedsenket bord, og en annen funksjonskonsulent stående ved siden av.

Publikumsstasjon på Deichmanske bibliotek, Torshov filial.