Det tilgjengelige bibliotek - logo
Hjem | Om prosjektet | Fysisk tilgjengelighet | Tilgjengelig IKT | Tilrettelagte arbeidsplasser
 


Tilrettelagte arbeidsplasser:

Bakgrunn

Ansettelse

Du er herArbeidssted:
fysisk tilgjengelighet

Arbeidsoppgaver

Funksjonsvurdering

Opplæringspakke

Hjelpemidler

Annen tilrettelegging

Økonomiske virkemidler

Lover og forskrifter

Samarbeidspartnere

Arbeidsgivererfaringer

Strek - margdeler


Arbeidssted: Fysisk tilgjengelighet

Når en person med nedsatt funksjonsevne har blitt tilsatt, er det noen elementer som må vurderes i forhold til mulige tilretteleggingstiltak:

• Fysisk tilgjengelighet ved adkomst: parkering, uteområde og inngangsparti (avstand, nivåforskjeller, dører, heis)
 
• Veifinning: orientering og skilting, inne og ute
 
• Fysisk tilgjengelighet på arbeidsplassen: egen arbeidsplass, kantine, toalett, innvendige kommunikasjonsveier og andre fellesrom (avstand, nivåforskjeller, dører, heis, lyd- og lysforhold, inneklima/luft)

Prosjektbibliotekene hadde svært ulik bygningsmasse. I Tønsberg/Nøtterøy er bygningen fra - 92, mens man i Sarpsborg holder til i en verneverdig bygning fra -42. Deichmanske bibliotek, Torshov filial ligger i et butikksenter fra -78, mens biblioteket ble innredet i -98.

Den fysiske tilgjengeligheten ved de tre prosjektbibliotekene ble kartlagt med tilgjengelighetsmalen som verktøy.
En del enkle forbedringer kunne gjennomføres umiddelbart.
De mer omfattende tiltakene ble lagt inn i en større plan for utbedring.

Strek - margdeler

Relaterte lenker:

Sjekkliste for bibliotek

Tilgjengelighetsmal for bibliotek

Deltasenterets tilgjengelighetsmal

Tiltaksliste for utbedring av fysisk tilgjengelighet ved Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Bilder med eksempler fra prosjekt-bibliotekene