Det tilgjengelige bibliotek - logo
Hjem | Om prosjektet | Fysisk tilgjengelighet | Tilgjengelig IKT | Tilrettelagte arbeidsplasser
 


Tilrettelagte arbeidsplasser:


Du er herBakgrunn

Ansettelse

Arbeidssted;
fysisk tilgjengelighet

Arbeidsoppgaver

Funksjonsvurdering

Opplæringspakke

Hjelpemidler

Annen tilrettelegging

Økonomiske virkemidler

Lover og forskrifter

Samarbeidspartnere

Arbeidsgivererfaringer

Strek - margdeler


Bakgrunn

Personer med nedsatt funksjonsevne er i mindre grad enn befolkningen for øvrig aktive i arbeidslivet. Storting og regjering har en målsetting om økt yrkesaktivitet blant funksjonshemmede. Hovedmålsetting i prosjektet ”Det tilgjengelige bibliotek” har vært å gjøre tre utvalgte folkebibliotek til en mer tilrettelagt kunnskapsbase, et møtested og en arbeidsplass for mennesker med funksjonsvansker.

Prosjektet har bl.a. fokusert på personer med redusert funksjonsevne som en viktig, men ofte ubenyttet ressurs i arbeidslivet.
Prosjektet har prøvd ut hvordan arbeidsplasser kan legges til rette for arbeidstakere med funksjonsnedsettelser.

Seks konsulenter er ansatt for å betjene publikumsterminaler (PC´er med spesialutstyr og programvare) i tre forsøksbibliotek. Arbeidsplassene er individuelt tilrettelagt for hver konsulent. Konsulentene har veiledet besøkende på publikumsstasjoner slik at bibliotektjenestene blir tilgjengelig for alle.

Strek - margdeler


Mer om:

Word-dokumentUniversell utforming

Word-dokumentHva er funksjonshemming?

Word-dokumentProsjektrapport "Det tilgjengelige bibliotek"

(Word -dokumenter)