Det tilgjengelige bibliotek - logo
Hjem | Om prosjektet | Fysisk tilgjengelighet | Tilgjengelig IKT | Tilrettelagte arbeidsplasser
 


Tilgjengelig IKT:

Menneske-maskin

Tilrettelagt publikumsstasjon

Du  er herDAISY-bøker

Tilgjengelighet
på web

Strek - margdeler


Daisy-bøker

Hva er DAISY?

DAISY står for: Digital Accessible Information System. Systemet bygger på lydfiler i det kjente MP3 formatet, satt inn i et system for å gjøre det lettere å finne fram til kapitler, avsnitt og setninger. Det vil si at DAISY lydfiler kan spilles på vanlige MP3 spillere, men da uten den ekstra funksjonaliteten som DAISY gir. For å utnytte DAISY egenskapene, må man ha en egen DAISY- spiller, eller et DAISY- program på datamaskin. Et gratis DAISY-program for PC, TPB Reader, kan lastes ned fra Utdanningsdirektoratets sider: www.utdanningsdirektoratet.no

Det er dannet et internasjonalt konsortium, DAISY- konsortiet, som består av lyd- og punktskriftbibliotek og tilsvarende organisasjoner fra hele verden. Hensikten er å skape en internasjonal standard for lydbøker og for at ulike land skal kunne låne av hverandre. Et internasjonalt samarbeid er også en forutsetning for et verdensmarked for lydbokspillere.

Hvorfor DAISY?

Inntil nylig fantes lydbøker bare på lydkassetter. Det medførte at lytteren stort sett var henvist til å høre kassetten fra begynnelse til slutt. Det var tungvint å hoppe over mindre interessante avsnitt og å finne tilbake til steder av interesse.

Hvem bruker DAISY?

Tradisjonelt var det blinde og svaksynte som brukte lydbøker, men de siste åra har vi sett at andre grupper har tatt lydbøker i bruk, fordi lydbøker gir mulighet til en mer fleksibel presentasjon, som for eksempel i bil. Lydbøker viser seg også svært godt egnet til personer med lese- /skrivevansker, som kan få teksten lest opp synkront med at den vises på skjerm. Fleksibiliteten i en DAISY lydbok er slik sett noe alle grupper lyttere kan ha glede og nytte av.

Fordeler med DAISY-bøker:

• Det er lettere å navigere i boken. Avhengig av valgt struktur, kan det være mulig å velge kapittel og side og å hoppe fra avsnitt til avsnitt og setning (frase) til setning.

• Hele boken får normalt plass på én CD-ROM fordi det brukes MP3 format.

• Lydkvaliteten på CD'en er bedre enn på kassett.

• DAISY er en internasjonal standard for strukturering av digitale lydbøker. Dette betyr at dersom du får tilgang til en "utenlandsk" DAISY-bok, så kan du bruke den på samme måte som de bøkene du får fra norske utlånere av DAISY-bøker.

• DAISY-standarden bygger på åpne standarder (HTML/XHTML/XML/SMIL) og kan tilpasses den tekniske utviklingen.
Bruk av slike åpne standarder innebærer også at formatet i teorien er uavhengig av operativsystem og programvare.

 

Ulike typer DAISY lydbøker:

Det finnes i alt 6 ulike typer DAISY lydbøker. Type 2 og 4 er mest brukt.

1. Lydbok med bare tittel angitt som tekst. Disse bøkene kan ikke navigeres i.

2. DAISY lydbok: Lydbok med innholdsfortegnelse, som gjør navigasjon mulig. I slike bøker er alle overskrifter skrevet inn, sammen med alle sidetallene. All informasjon i bøkene er lest inn slik at lyden blir synkronisert i henhold til disse overskriftene og sidetallene. Brukeren kan dermed enkelt navigere til ønsket overskrift. På en PC vil det være mulig å søke etter overskrifter som inneholder spesielle ord. Uansett avspillingsmetode vil det være mulig å hoppe direkte til ønsket side.

3. Lydbok med innholdsfortegnelse og deler med tekst for visning på skjerm. Der det er tekst, er denne synkronisert med lyden.

4. DAISY fulltekst lydbok: Her er all tekst lagt inn sammen med lyden. Lyden er synkronisert til hver enkelt setning eller til hvert enkelt avsnitt. For brukeren gir dette mulighet til å se teksten (på skjerm eller leselist) mens den blir spilt av. I tillegg vil det være mulig å søke etter ord og setninger i hele teksten. Det er nødvendig å bruke en PC for å få fullt utbytte av en fulltekst-bok.

5. Full tekst og noe lyd. Kan brukes der hvor en ønsker å demonstrere uttale av enkelte ord, for eksempel i oppslagsverk og språktrening. Lyd og tekst er linket.


6. Bare tekst uten lyd men med navigasjonsmuligheter. Kan brukes til lesing med punktskrift.

Hvordan får du tak i DAISY-bøker?

Daisykonsortiet
www.daisy.org

Huseby kompetansesenter har lagt om sin lydbokproduksjon til DAISY-formatet. Lærebøkene produseres på bestilling fra skoler med synshemmede elever i 8. til 10. klasse og videregående skole.
www.statped.no/huseby

Tambartun kompetansesenter har også startet produksjon av DAISY-bøker for 1. til 7. klasse.
www.statped.no/tambartun

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek produserer også bøker i DAISY formatet, både ved å overspille tidligere innspilte bøker til det nye formatet, og også i form av nyproduksjon i DAISY. NLB produserer skjønnlitteratur, samt faglitteratur for universitets- og høyskole-studenter.
www.nlb.no

Kristent arbeid blant blinde og svaksynte (KABB) produserer lydbøker i DAISY-format. www.kabb.no

Utdanningsdirektoratet produserer lærebøker i DAISY-format for dyslektikere.
www.utdanningsdirektoratet.no


Strek - margdeler

Bilde av Victor DAISY-spiller,  rund
Modell som foretrekkes av mange unge.

 

Bilde av DAISY–spiller, firkantet Classic
Denne modellen er ofte lettere å håndtere for eldre.

Bilde av Daisy-bok med omslag i plast
En DAISY-bok ser ut som en vanlig cd-plate.