Det tilgjengelige bibliotek - logo
 

Menneske-maskin

Tilrettelagt publikumsstasjon


DAISY-bøker

Tilgjengelighet
på web

Strek - margdeler

Tilgjengelig IKT

Bibliotekene er digitale.

Et sted hvor det tilbys adgang til
global informasjon og samlinger av
forskjellige medier, og hvor det er
veiledning.
(UBIS and Public Libraries and the Information Society, the EU-commission, DG XIII, 1997)

Bibliotekene tar mål av seg til å bli slagkraftige medspillere i kunnskapssamfunnet. Et nettverk av integrerte tjenester kan møte brukerens behov uavhengig av hvilket bibliotek hun eller han bruker. Men internettbaserte tjenester og det sømløse bibliotek skal ut fra demokratiske hensyn nå alle brukere. Dette forutsetter tilgjengelighet.

For at brukere med nedsatt funksjonsevne skal få bedre tilgang til digitale tjenester har prosjektet:

· installert en tilrettelagt publikumsstasjon i hvert av prosjektbibliotekene med nødvendig teknisk utstyr og programvare.

· arbeidet for å bedre tilgjengeligheten til bibliotekenes hjemmesider.

· i samarbeid med Norsk lyd og blindeskriftsbibliotek bidratt til utlån av den digitale lydboka DAISY. Bibliotekene låner også ut DAISY-spillere.

Strek - margdeler
Smilende person som sitter foran en tilrettelagt publikumsstasjon
Publikums-pc med nødvendig ekstrautstyr.