Det tilgjengelige bibliotek - logo
Hjem | Om prosjektet | Fysisk tilgjengelighet | Tilgjengelig IKT | Tilrettelagte arbeidsplasser
 


Tilrettelagte arbeidsplasser:


Bakgrunn

Ansettelse

Arbeidssted;
fysisk tilgjengelighet


Arbeidsoppgaver

Du er herFunksjonsvurdering

Opplæringspakke

Hjelpemidler

Annen tilrettelegging

Økonomiske virkemidler

Lover og forskrifter

Samarbeidspartnere

Arbeidsgivererfaringer

Strek - margdeler


Funksjonsvurdering

Kartlegging av personforutsetninger vil si å avklare det en person faktisk kan gjøre eller utføre – og de ressurser den enkelte har til tross for evt. funksjonsnedsettelse eller medisinsk diagnose. I denne sammenheng snakker vi om den enkeltes ressurser og funksjonsevne i forhold til arbeidslivet og den enkeltes arbeidssituasjon.

Når man skal tilrettelegge en arbeidsplass, må man ta utgangspunkt i forholdet mellom arbeidsoppgavene og den personen som skal utføre dem.

Følgende spørsmål må stilles for å klarlegge situasjonen og komme frem til evt. tiltak:

 • Hvilke konkrete arbeidsoppgaver skal den ansatte utføre?
   
 • Hvilke behov, ønsker og interesser har den ansatte/arbeidssøker?
   
 • Hva er personens ressurser (kunnskaper, ferdigheter, praksis, sterke sider)?
   
 • Hvilke krav stiller oppgavene til synsfunksjon, hørselsfunksjon, motorikk, mobilitet, utholdenhet, kapasitet, kunnskaper, ferdigheter osv. hos den som skal utføre dem?
   
 • Hvilke vurderinger må foretas av arbeidsmengde, organisering av arbeidet, teknologiske løsninger, problemløsende hjelpemidler, ergonomiske tiltak, assistanse og opplæring for å sikre at den ansatte kan gjennomføre de oppgavene som hun/han blir satt til?
   
 • Hvilke fagpersoner (lege, fysioterapeut, ergoterapeut, audiolog, synspedagog osv.) må trekkes inn for å sikre riktig valg av hjelpemidler og tilrettelegging?
Strek - margdeler

word-dokumentKartleggingsskjema
(word-dok)