Det tilgjengelige bibliotek - logo
 

Deltasenterets generelle tilgjengelighetsmal

Sjekkliste


Tilgjengelighetsmal
for bibliotek


Lokale handlingsplaner

Eksempler på tiltak for å bedre fysisk tilgjengelighet

Strek -margdeler

Fysisk tilgjengelighet


Skal biblioteket både være et sted å hente kunnskap, et sted å møte andre og et arbeidssted, må tilgjengeligheten være god.

Utformingen av det fysiske miljøet må være slik at alle mennesker, inkludert rullestolbrukere, blinde, hørselshemmede osv. skal kunne ferdes der uten vansker.

I delprosjekt A (Fysisk tilgjengelighet til og i bibliotek- bygningene) ble det utarbeidet en mal for å kartlegge tilgjengeligheten og identifisere hindringene. På grunnlag av kartlegging av forholdene i biblioteket, ble det utarbeidet handlingsplaner for utbedring på hvert sted.

Samarbeidet med representanter fra de lokale kommunale og fylkeskommunale rådene var svært viktig i denne prosessen. Representantene deltok både i å tilpasse Deltasenterets tilgjengelighetsmal til bibliotek, og å kartlegge forholdene i bibliotekene ved hjelp av malen. Det kan forekomme at hensyn til ulike brukergrupper kolliderer. Samarbeidet bidro til å sikre brukbare løsninger for alle.

Strek -margdeler
Bilde av inngangspartiet
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek