Det tilgjengelige bibliotek - logo
 

Deltasenterets generelle tilgjengelighetsmal

Sjekkliste


Tilgjengelighetsmal
for bibliotek


Du er herLokale handlingsplaner

Eksempler på tiltak for å bedre fysisk tilgjengelighet

Strek -margdeler

Lokale handlingsplaner

Arbeidet med å bedre fysisk tilgjengelighet foregikk i flere faser:
1. Tilpassing av Deltasenterets tilgjengelighetsmal til bibliotek
2. Kartlegging av tilgjengelighet
3. Utarbeiding av lokale handlingsplaner
4. Tiltaksfase

Prosjektbibliotekene hadde svært ulik bygningsmasse. I Tønsberg/Nøtterøy er bygningen fra 1992, mens man i Sarpsborg holder til i en verneverdig bygning fra 1942. Deichmans filial på Torshov ligger i et butikksenter fra 1978, mens biblioteket ble innredet i 1998. Handlingsplanene for de tre bibliotekene ble dermed svært ulike.

Folkebibliotekene er kommunenes ansvar.
En del enkle forbedringer kunne gjennomføres umiddelbart.
De mer omfattende tiltakene som koster mer, ble lagt inn i en større plan for utbedring. Tiltaksplanene inneholdt derfor både kortsiktige og langsiktige tiltak.

Til høyre kan du se eksempel på den prioriterte tiltaksplanen for Tønsberg og Nøtterøy bibliotek.

 

Strek -margdeler

Word-dokumentPrioritert tiltaksliste for Tønsberg og Nøtterøy bibliotek (word)