Det tilgjengelige bibliotek - logo. Kan sees som en blomst eller som fire personer som holder hverandre i hendene.Tre bilder fra prosjektet: Bilde av funksjonskonsulentene foran publikumsstasjonen, gutt foran pc og bilde fra Sarpsborg bibliotek.
Om prosjektet | Fysisk tilgjengelighet | Tilgjengelig IKT | Tilrettelagte arbeidsplasser

Tips!
Tips for å endre skriftstørrelse:


Har du Internet Explorer eller Mozilla? Velg meny:
"Vis", deretter
"Tekststørrelse".

Har du Opera?
Velg "Vis" deretter "Forstørring/
Forminsking".

 

 

 

 

 

Engelsk flaggEnglish
Strek - margdeler

Det tilgjengelige bibliotek

- et samarbeidsprosjekt med fokus på universell utforming, tilrettelegging og inkludering


Hver dag fattes beslutninger om utforming av bygninger, utemiljø, produkter og tjenester. Disse valgene betyr mye for hverdagen til svært mange mennesker og påvirker muligheter for vekst og livsutfoldelse. Mange opplever å bli funksjonshemmet på grunn av de løsninger som velges. Skal alle mennesker kunne delta på ulike livsområder, kreves et systematisk og målbevisst arbeid med tilgjengelighet over tid. Dette gjelder også for biblioteket som informasjonskilde, møteplass og arbeidsplass.


Ingen hindring til
store opplevelser
hjerte eller smerte
de vises sten

Biblioteket er for alle
Arne Berggren

Prosjektet Det tilgjengelige bibliotek ble i startet mai 2001. På disse nettsidene vil du kunne lese om erfaringene fra prosjektet og få tips om hvordan bygninger og tjenester skal bli mer tilgjengelige.


Strek - margdeler
Bildesnitt av bokstavene m, q og a
Bildesnitt av bokstaver skåret inn i en tredør i Barcelona