Det tilgjengelige bibliotek - logo
Hjem | Om prosjektet | Fysisk tilgjengelighet | Tilgjengelig IKT | Tilrettelagte arbeidsplasser
 

Tilrettelagte arbeidsplasser:


Bakgrunn

Ansettelse

Arbeidssted;
fysisk tilgjengelighet


Arbeidsoppgaver

Funksjonsvurdering

Du er herOpplæring

Hjelpemidler

Annen tilrettelegging

Økonomiske virkemidler

Lover og forskrifter

Samarbeidspartnere

Arbeidsgivererfaringer

Strek - margdeler

Opplæringspakke

Stillingen som funksjonskonsulent i bibliotek er en ny stillingskategori og krever derfor en egen opplæring for å fylle arbeidsoppgavene. Opplæringen har i prinsippet vært lik for alle, selv om forhåndskunnskapene og ferdighetene på PC var litt forskjellige.

Innholdet i opplæringsplanen har vært som følger:

• Kurs i Datakortet for å få formell kompetansesertifisering
 
• Innføring i bibliotekkunnskap for å få bedre kjennskap til selve biblioteket og virksomheten der
 
• Innføringskurs i Bibliofil/Mikromarc for å lære ordinære verktøy i biblioteket
 
• Opplæring i det tekniske utstyret på publikumsstasjonen for både selv å kunne betjene det og instruere andre
 
• Opplæring i markedsføring og informasjonsformidling for å gjøre de nye bibliotektjenestene kjent og bidra til at lokale brukere med funksjonsvansker i større grad tar i bruk biblioteket
 
• Internt kurs i kundebehandling og etikk
 
• Workshop med innføring i ulike typer funksjonsnedsettelser for å kunne forholde seg til ulike bibliotekbrukere på en god måte
 
• Studietur til Stadsbiblioteket i Gøteborg for inspirasjon og erfaringsutveksling

Strek - margdeler

Relaterte lenker:

Kvalifisering til datakortet tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne
www.medialt.no

Link til Datakortet hvor du kan lese om tilrettelagte datakorttester
www.datakortet.no