Det tilgjengelige bibliotek - logo
Hjem | Om prosjektet | Fysisk tilgjengelighet | Tilgjengelig IKT | Tilrettelagte arbeidsplasser
 


Tilrettelagte arbeidsplasser:


Bakgrunn

Ansettelse

Arbeidssted;
fysisk tilgjengelighet


Arbeidsoppgaver

Funksjonsvurdering

Opplæringspakke

Hjelpemidler

Annen tilrettelegging

Økonomiske virkemidler

Lover og forskrifter

Du er herSamarbeidspartnere

Arbeidsgivererfaringer


Strek - margdeler


Samarbeidspartnere

I prosjektet har det vært en person som på fulltid har jobbet med å etablere nye arbeidsplasser i bibliotekene og tilrettelegge disse sammen med de ansatte konsulentene og arbeidsgiverne. Utgangspunktet for tilretteleggingsprosessen har vært Aetats metoder, og alle kandidatene hadde fått innvilget yrkesrettet attføring gjennom Aetat lokalt. For å ivareta Aetats koordineringsansvar ble det på et tidlig tidspunkt tatt kontakt med Arbeid med Bistand på de tre stedene Oslo, Tønsberg og Sarpsborg. I prosjektet ble denne ordningen kun benyttet i Oslo og Sarpsborg.
Aetat SYA har vært koblet inn som et ressursmiljø for synstekniske hjelpemidler og tilrettelegging av arbeidsplasser for synshemmede.
Hjelpemiddelsentralene i konsulentenes hjemstedsfylker har behandlet søknadene om hjelpemidler.

I prosjektet har det vært et nært samarbeid med en bestemt leverandør av hjelpemidler. Det har vært en forutsetning at denne leverandøren skulle levere alle synshjelpemidlene til de individuelle arbeidsplassene. Dermed stilte han også tilsvarende utstyr til disposisjon for publikumsstasjonene.

I de respektive bibliotekene har IT-avdelingen /IT-ansvarlig vært koblet inn.