Det tilgjengelige bibliotek - logo
Hjem | Om prosjektet | Fysisk tilgjengelighet | Tilgjengelig IKT | Tilrettelagte arbeidsplasser
 


Om prosjektet:

Universell utforming
og tilgjengelighet


Samarbeidspartnere

Du er herSluttrapport

Evalueringsrapport

 

 


Sammendrag av sluttrapporten


Samarbeidspartnere

Prosjektet Det tilgjengelige bibliotek ble gjennomført i perioden fra mai 2001 - desember 2004. Initiativtakeren var ABM-utvikling, men prosjektet har vært et samarbeid mellom Sosial- og helsedirektoratet v/Deltasenteret, Østfold fylkesbibliotek, Aetat Arbeidsdirektoratet og de tre folkebibliotekene Sarpsborg bibliotek, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, Deichmanske bibliotek, Torshov filial. I tillegg har prosjektet samarbeidet med brukerorganisasjoner, leverandører, forskningsinstitusjoner o.a.

Mål og tiltak

Biblioteket er ikke bare en kunnskapskilde, men også en møteplass og en arbeidsplass. Hensikten med prosjektet har vært å gi bibliotekbrukere med nedsatt funksjonsevne samme adgang til biblioteket som andre. Fokus i arbeidet har derfor både vært rettet mot å bedre tilgjengeligheten i det fysiske miljø og til bibliotekets elektroniske tjenester. En tilrettelagt publikumsstasjon og adgang til lydbøker i DAISY-format har vært noen av tiltakene.

Et annet viktig tiltak har vært forsøk med en ny type stilling som funksjonskonsulent. Disse stillingene ble tilbudt personer med nedsatt funksjonsevne. Den viktigste arbeidsoppgaven til funksjonskonsulentene har vært å bistå bibliotekbrukere ved den tilrettelagte publikumsstasjonen.

Innhold i rapporten

Denne rapporten formidler erfaringene fra prosjektet.

De tre første delene er en kort skjematisk beskrivelse av mål, samarbeidspartnere, organisering, metode, gjennomføring, tiltak, finansiering, markedsføring, formidling og leveranser.

Fjerde del presenterer refleksjoner rundt universell utforming, tilgjengelighet og arbeidsplasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Erfaringene i prosjektet har kastet lys over et vanskelig grenseland mellom universell utforming og individuell tilrettelegging, ansvarsforholdene rundt inkluderende utstyr og programvare i det offentlige rom, metoder for å oppnå brukbare og brukervennlige tjenester og hindringer for samarbeid på tvers av etater og sektoransvar.

I denne delen formidler vi også prosjektets erfaringer med Aetats ordninger og hjelpemiddelformidlingen, i tillegg til at vi drøfter hvorvidt stillingene som funksjonskonsulent er egnete stillinger for personer med nedsatt funksjonsevne.


Strek - margdeler


Dokumenter:

PDF-ikonHele sluttrapporten (pdf)

Word-IkonHele sluttrapporten (word)

Til forsiden Informasjon om prosjektet Fysisk tilgjengelighet Elektronisk tilgjengelighet Tilrettelagte arbeidsplasser