Det tilgjengelige bibliotek - logo
Hjem | Om prosjektet | Fysisk tilgjengelighet | Tilgjengelig IKT | Tilrettelagte arbeidsplasser
 


Fysisk tilgjengelighet:

Du er herDeltasenterets generelle tilgjengelighetsmal

Sjekkliste

Tilgjengelighetsmal
for bibliotek

Lokale handlingsplaner

Eksempler på tiltak for å bedre fysisk tilgjengelighet

Strek - margdeler

Deltasenterets generelle tilgjengelighetsmal

Tilgjengelighetsmal er et verktøy og et grunnlagsdokument for å kartlegge tilgjengelighet i bygninger/anlegg og nærmeste uteområder.

Malen ble utarbeidet første gang i 1998. Siden da har den blitt endret og forbedret flere ganger. Den er brukt for å undersøke tilgjengeligheten i universitet, skoler, bibliotek og museer.

Malen har to nivåer for tilgjengelighet:

- Nivå 1: Tilgjengelighet som svarer til gjeldende regelverk
- Nivå 2: Tilgjengelighet som peker mot universelle prinsipper.

Siste versjon ble utarbeidet våren 2005.

 

Mer informasjon på Deltasenterets sider.


Strek - margdeler

Bilde av forsiden på malen
Deltasenterets tilgjengelighetsmal

 

Deltasenterets generelle tilgjengelighetsmal og andre verktøy.