Det tilgjengelige bibliotek - logo
Hjem | Om prosjektet | Fysisk tilgjengelighet | Tilgjengelig IKT | Tilrettelagte arbeidsplasser
 


Fysisk tilgjengelighet:

Deltasenterets generelle tilgjengelighetsmal

Sjekkliste


Du er herTilgjengelighetsmal
for bibliotek

Eksempler på tiltak for å bedre fysisk tilgjengelighet

Strek - margdeler


Tilgjengelighetsmal for bibliotek

Grunnlaget for dette verktøyet er Deltasenterets tilgjengelighetsmal. Denne er tilpasset forholdene i bibliotekene.
Prosjektgruppa som utførte arbeidet besto av ansatte i bibliotekene og representanter fra kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede.

Dette verktøyet ble så brukt for å identifisere de mangler og hindringer i biblioteket som synshemmede, hørselshemmede, bevegelseshemmede, personer med astma/allergi og orienteringsvansker kan oppleve.

Denne malen ble lagt ut på nett for å revideres etter prosjektets slutt. Da malen ble prøvd ut i andre bibliotek utenom prosjektet, fant en den noe vanskelig å bruke.
En enklere sjekkliste ble derfor laget.

Tilgjengelighetsmal for bibliotek er derfor ikke revidert.
For å få med de siste endringer i lovverk, vises derfor Deltasenterets generelle tilgjengelighetsmal.

 

Strek - margdeler

Bilde av førstesiden på  tilgjengelighetsmal for bibliotek.

Tilgjengelighetsmal for bibliotek

 

Word-dokumentTilgjengelighetsmal for bibliotek
(word-dok, 958 KB)