Det tilgjengelige bibliotek - logo
Hjem | Om prosjektet | Fysisk tilgjengelighet | Tilgjengelig IKT | Tilrettelagte arbeidsplasser
 


Du er herUniversell ut-forming og til-gjengelighet

Samarbeidspartnere

Sluttrapport

Evalueringsrapport

 


Universell utforming og tilgjengelighet

Bibliotekloven sier at alle bibliotekbrukere har rett til å bruke biblioteket.
Dette setter krav til utforming.
Den forståelse som ligger i brukbarhetstrekanten, har vært styrende for arbeidet i prosjektet. (jf. illustrasjon):


Universell utforming (Nivå 1)

Produkter og omgivelser må være utformet på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming”.

Jo mer en satser på universell utforming og gode og brukervennlige produkter og tjenester, jo flere kan delta i arbeidsliv, fritid og på andre livsarenaer.

Inkluderende utstyr og programvare (Nivå 2)

For å kunne bruke Internett i biblioteket, vil enkelte grupper, for eksempel blinde, trenge å supplere fellesløsningene med spesialutstyr og programvare. Leselist og syntetisk tale er eksempel på dette. Det siste er også svært nyttig for bibliotekbrukere med lese- og skrivevansker.

Individuell tilrettelegging (Nivå 3)

Både de fysiske omgivelsene og arbeidsoppgavene setter krav til synsfunksjon, hørsel, mobilitet, effektivitet osv.
I en arbeidssituasjon vil personer med nedsatt funksjonsevne ha behov for å tilpasse arbeidssituasjonen til hver enkelts individuelle foresetninger.
Gapet mellom arbeidsplassens krav og individets forutsetning kan minskes gjennom bl.a. god tilrettelegging og individuelle hjelpemidler.


Assistentordninger (Nivå 4)

Personer med store og sammensatte funksjonsnedsettelser vil ofte trenge assistent for å delta i ulike aktiviteter. Mennesker i uvante livssituasjoner vil også ha behov for hjelp, som for eksempel studenter i første studieår. Fadderordningen er derfor et viktig tiltak for å gjøre overgangen til høyere utdanning lettere.

Forsøket med funksjonskonsulent i biblioteket tilbyr bibliotekbrukere assistanse i bruk av IKT utstyr og programvare. Stillingen blir derfor et tiltak for å øke tilgjengeligheten til bibliotektjenestene.


Brukbarhetstrekanten

Klikk på illustrasjonen for å forstørre.

Til forsiden Informasjon om prosjektet Fysisk tilgjengelighet Elektronisk tilgjengelighet Tilrettelagte arbeidsplasser