Det tilgjengelige bibliotek - logo
Hjem | Om prosjektet | Fysisk tilgjengelighet | Tilgjengelig IKT | Tilrettelagte arbeidsplasser
 


Tilgjengelig IKT:

Menneske-maskin

Tilrettelagt publikumsstasjon

DAISY-bøker

Du  er herTilgjengelighet
på web

Strek - margdeler


Tilgjengelighet på web

Tilgang og tilgjengelighet

For at en webside skal være tilgjengelig kreves det mer enn å ha tilgang til siden. Med tilgang mener vi tillatelse eller adgang, mens vi med tilgjengelig mener brukbar.

I takt med at stadig mer offentlig og privat informasjon og tjenester legges på Internett, blir det stadig viktigere at websidene er utformet slik at de er tilgjengelige, det vil si brukbare, for alle.

The World Wide Web Consortium (W3C) arbeider med tilgjengelighet på web i en gruppe som kalles Web Accessibility Initiative (WAI). WAI-retningslinjene blir i stor grad brukt som en standard for tilgjengelighet over hele verden. Retningslinjene er delt inn i krav på 3 nivåer, som ofte betraktes som skal, bør og kan krav.

I Norge har den offentlige nettportalen norge.no ansvaret for å følge opp kvaliteten, herunder tilgjengelighet, på offentlige nettsteder.

Eksempler på tilrettelegging for personer med ulike funksjonsnedsettelser

Nedenfor gir vi noen eksempler på tilrettelegging for å øke tilgjengeligheten på nettsteder. For mer informasjon, viser vi til norge.no og Deltasenterets veileder for tilgjengelige nettsteder.

Synshemmede:
Det er enkelt å forstå at blinde og svaksynte raskt vil støte på hindringer når de skal surfe på nettet. Likevel er det fullt mulig å gjøre nettsider tilgjengelige også for personer med nedsatt syn.
Beskrivende lenkenavn og meningsbærende alternativ tekst til bilder, muligheter for forstørring og endring av tekststørrelse og bakgrunnsfarger, samt opplesing av tekst med syntetisk tale øker tilgjengeligheten for disse brukerne. Tekst presentert som bilder er umulige for personer som er avhengig av leselist.

Hørselshemmede:
Vil typisk ha problemer med å høre lydopptak som spilles av. Det kan løses ved å presentere teksten, eller en tekstlig beskrivelse av lydopptaket.

Lese- og skrivevansker:
Kanskje så mange som 12 -15 prosent av befolkningen opplever lese- og / eller skrivevansker. Opplesing av teksten med syntetisk tale kan hjelpe til med å øke forståelsen av innholdet. Fremmedspråklige vil også kunne ha god nytte av en slik funksjon.

Bevegelseshemmede:
Det finnes mange ulike bevegelseshemminger som kan gjøre det vanskelig å bruke nettsteder. Bruk av mus er vanskelig for mange. Det å treffe små knapper på skjermen, kan være utfordrende for personer som skjelver eller har dårlig grep.


Store knapper på skjermen og alternativer til musestyring kan gjøre det lettere å navigere.

Arbeid med web-tilgjengelighet i prosjektet

· Kartlegging av eksisterende hjemmesider. Verktøy: WAI
· Rapport med forslag til endringer.
· Utbedring av hjemmesidene til Tønsberg og Nøtterøy bibliotek.

Rapport om dette arbeidet kan fås fra Tønsberg og Nøtterøy bibliotek.

Mer informasjon

Norge.no: www.norge.no

Deltasenteret: www.shdir.no/deltasenteret

Web Accessibility Initiative (WAI):
http://www.w3.org/WAI/

 

Strek - margdeler


Bilde av Bo Jo Tveters nettsider om tilgjengelighet

Bo Jo Tveters sider har installert talesyntese.